22
MáJ
2016

Egyházzenei Énekversenyt rendeztünk

Eredményes, szép eseményt rendeztünk „Egyházzenei Énekverseny” címen 2016. május 19 – én. A cél nem a megmérettetés volt, hanem elsősorban csodálatos egyházzenei kincseink; a zsoltárok, dalok, miserészek szépségére, és tudásának fontosságára való figyelemfelkeltés. Szeretnénk megtanítani a gyerekeket arra, hogy vannak értékeink, amelyek megismerése, ápolása és továbbadása kötelességünk. A megtanult egyházi énekek olyan lelki élményt jelenthetnek, amelyek segítik imaéletünket, szorosabbá fűzik a közösséget, és jobbá tesznek bennünket. Néha azon kapjuk magunkat, hogy egész nap nem akar kimenni a fejünkből egy-egy gyönyörűséges dal; és ilyenkor könnyebb a szeretet gyakorlása is.

Első alkalommal megrendezett versenyünkre a felkészülés érdekében egy olyan repertoárt állítottunk össze, amelynek nagy részét ismerjük, énekeljük évek óta a szentmiséinken. Három témakörben csoportosítottuk az énekeket, és igazán nem volt megerőltető, hogy a kisebbek 5, a nagyobbak 7 dalt válasszanak közülük. Ezt a listát kellett egy jelentkezési lapra leírni, megjelölve az általuk választott dalt, és vállalva, hogy a többi dal közül az alsósok még egy, a fölsősök még kettő – zsűri által kijelölt – éneket is elénekeljenek.

A mellékelt “Felhívás”-ban szerepelnek az említett témakörök és dalok listája is.

A rendezvény lebonyolítása két egységben zajlott; először az alsósok, majd az 5 – 11. évfolyam számára kezdődött az ünnepélyes bevezető.

A szokásos énekes köszönés (Dicsértessék a Jézus Krisztus – Mindörökké amen.) után Köcsky Tiborné olvasott egy igencsak ideillő részt a Zsoltárok könyvéből:

“Ujjongjatok az Úrban igazak,
a hívőkhöz illik a dicséret!
Dicsőítsétek az Urat citerával
tízhúrú hárfán zengjétek fölségét!
Énekeljetek új dalt az Úrnak,
daloljatok neki szép öröméneket zengve!”
(Zsolt 33,1-3)

Utána a 117.  zsoltárt énekeltük a következő antifonával:

Communio húsvéti időszakra

Communio húsvéti időszakra

A zsoltár szövege:
“Hálát adjatok az Úrnak, mert jó, mert az ő irgalmassága örökkévaló.
Az Úr jobbja győzelmet szerzett, az Úr jobbja felmagasztalt engem,
Az Úr jobbja győzelmet szerzett.”

 

EM_003-003Ezután került sor az egybegyűltek köszöntésére. Arról is szó esett, hogy a Szent Mór Iskolaközpont jogutódja az egykori; 1888 – 1950-ig működött Székesegyházi Énekiskolának, amelynek újraszervezésére az 1990-es években került sor Püspöki Énekiskola címen. Tulajdonképpen ez alakult át olyan művészeti iskolává, ahol minden tanuló a közismereti tárgyakon kívül zeneművészettel, vagy képzőművészettel is foglalkozik. A mondanivaló alátámasztására képeken láthattuk a Hunyadi út 9. sz. épület egykori és mai képét, a szent zenére utaló latin szöveget a falon, és az Énekiskola emléktábláját. Megtudtuk, hogy ez a ház kimondottan számukra készült 1888-ban. Archív képek mutatták az alapító Glatt Ignác kanonok zenész-tanárt, aki az egészet elindította, valamint régi képeket láthattunk a kicsi énekesekről (piros gallérjuk és kalapjuk miatt „hecsedli”-nek becézték őket…).

EM_001-001A ünnepi bevezetőben arról is hallhattunk, hogy a verseny-embléma képei honnan valók, és mi a jelentésük. A Szent Cecília ábrázolás egy barokk festményen a székelyföldi Gelence templomának karzatán látható. Az 500 éves kézzel írt gregorián kotta pedig az ún. „Czestochowa-i nyelvemléket” tartalmazó kódexből való, amelyet a Pálos kiállításon lehetett lefényképezni.  Végül arról volt szó, hogy mostanában milyen sok szép élményt jelentett, hogy több osztályterem ajtajából gyönyörű szent énekek gyakorlásának hangja hallatszik, és sok gyerek Éneklő Egyház kötettel a kezében gyakorol társaival, tanáraival. Tulajdonképpen még el sem kezdődött a verseny, amikor máris meghozta első gyümölcseit!

Éneklő Egyház kötetből gyakorló gyerekek

Éneklő Egyház kötetből gyakorló gyerekek

EM_014-014A gyerekek éneklésével folytatódott a verseny, amelynek értékelési szempontjai közé tartozott a szabályok szerinti dalválasztás, a bemutató ének stílusossága, szépsége, az intonáció – az éneklés zenei tisztasága – , a dalok nehézségi szintje, az önállóság mértéke a kezdőhang választásában, a plusz versszakok ill. zsoltársorok tudása, az alkalomhoz illő megjelenés, öltözet, végül pedig a nevezési lap szépsége, ötletessége. Lehetett egyedül is jelentkezni (ezért is plusz pont járt), de csoportokban is szabad volt énekelni. A zsűri tagjai  ének-zenét és szolfézst tanító pedagógusaink voltak: Tumpekné Kuti Ágnes, Haramza Anikó, Sándorné Kiss Gabriella, Zsoldos Csaba és Szalainé Fábián Zsuzsanna alsós igazgató-helyettes. Az eseményt meglátogatta Kovács Szilárd székesegyházi zeneigazgató és orgonaművész úr, és néhány szülő is.

EM_056-056A statisztika szerint 58 alsós, és 49 fölsős tanulót hallhattunk a rendezvényen. Az alsósoknál 1 szólista és 15 csoport, a fölsősöknél 9 szólista és 6 csoport énekelt.

Mindkét korosztálynál igen szépen énekelt a többség, általában tisztán. Az alsósoknak közel fele, a fölsősöknek pedig 90 %-a tudott plusz versszakokat. Sajnos meglepően kevesen vállalták a kotta nélküli éneklést (alsóban 70 %, fölsőben 30 %!). Önálló hangadással a 40 % birkózott meg. A megjelentek 60 %-a gondolta úgy, hogy alkalomhoz illő, szép öltözékben fog énekelni. Örömmel nézegettük a többségében szépen elkészített nevezési lapokat is. Az éneklés után mindenki ajándékot kapott; egy kulcstartót a rendezvény címerével és iskolánk egyik fotójával.

DSC07334 másolata

Az eredményhirdetésre a nagy mennyiségű adat feldolgozása után kerül sor, ahol a legmagasabb pontszámot elért tanulók oklevelet és plusz ajándékot kapnak. (Szent Mór Iskolaközpont új képeslapját tartalmazó hűtőmágnest)

Oklevél

DSC07339 másolata

Az eredménylista mellékletei itt tanulmányozható:

Alsós értékelőlap

Fölsős értékelőlap

A szereplők dalolása után mindkét korcsoportnál közös, hálaadó énekkel záródott az esemény.

Az Úristent - szövegvetít

Köszönjük a gyerekeknek, felkészítő tanároknak, osztályfőnököknek, szülőknek, hogy ez a rendezvény szép és eredményes volt.

Tervünk, hogy hagyományt teremtsünk ebből, sőt, a jövőben az egyházmegye katolikus iskoláiban is szeretnénk meghirdetni az Egyházzenei Énekversenyt.

KÉPGALÉRIA
Gyöngyösi István fotóiból