25
MáR
2017

Nagyböjti lelkinap

Közös szentmise

 

A Szent Mór Iskolaközpont hagyományaihoz hozzátartozik, hogy diák lelkinapjainkat közös szentmisével kezdjük. Márc. 24-én Nagy Norbert atya celebrálta a nagyböjti lelkinap kezdő eseményét. Bevonuláskor, miután köszöntötte az iskolaközösség tagjait, arról beszélt, hogy most a mi semmi más istenséghez nem hasonlítható Istenünkhöz fordulunk, és a vele való kapcsolatunkat igyekszünk erősíteni. Megjegyezte, hogy néhány nap múlva a laetare – örvendező vasárnap következik, amely mintegy megelőlegezi a nagyböjt végét jelző feltámadás örömét.

A szentmise homíliájában elhangzott gondolatok azzal kezdődtek, hogy a már Jézusnak is föltett kérdést idézzük: „Melyik a legfontosabb parancs?” Ahogy ismerjük a szentírási szöveget – ezután már nem is mertek több kérdést föltenni neki. Gúnyolódni viszont tudtak, csúfot űztek a feltámadás titkából. Sokan gúnyolódnak hitünk titkain.

A lelkinap – gyakorlat. Belső, lelki mozgásunkra figyelünk ilyenkor. Gondoljunk a Pécsi Egyházmegye ez évi mottójára: „Verjetek gyökeret Krisztusban, erősödjetek meg a hitben” (vö. Kol 2,7). Norbert atya ezután a fa gyökeréről beszélt, amelynek alapvető fontossága van a növény életében: megtart, tápanyagot továbbít, egységben van az egész fával. Megöregszik vele, összenő vele. Biztonságot nyújt. Akarjunk ilyenné válni – ez lehetne életünk jelképe.  Jézus Krisztusban gyökerezni – ezt igyekezzünk elmélyíteni, váljunk biztonságos gyökérzetté, ami védőpajzs, „vírusirtó” a legkülönfélébb kalóztámadások ellen. A világ tele van olyasmivel, ami képes minket elnyelni. Lelkinap – Istent jobban megismerni. Fedezzünk föl valamit – valakit. Akit ismerünk, könnyebb elfogadni, szeretni. Önmagunk megismerését is segíti, és képesek leszünk magunkat is elfogadni, és rádöbbenni szerethetőségünkre. A megtérésünk lényege is lehet; hogy elhagyunk olyan dolgokat, amely akadályoz minket az előrelépésben. Lehetek bátor, tanúságtévő ember is, messziről látszó fa, követendő példa. Természetesen mindez sokszor nem sikerül, de együtt küzdve támogathatjuk a másikat, amely minket is erősít. Tartsuk szem előtt a legfőbb parancsot; a szeretet mindennél előbbre való. Kérjük ehhez Isten kegyelmét.

A szentmisén – rendhagyó módon – egyszerre három kórus is szolgált: a Kicsinyek Kórusa, az 5-6. évf. scholája és a Vegyeskar. A jövő héten megrendezésre kerülő Musica Sacra Egyházzenei Versenyünk énekei különös jelentőséget kaptak, és sokan gyönyörűen énekelték az Éneklő Egyház kötet kincseit jelentő Introitust, Responzóriumot, Traktust, Communiot, az ordináriumokat és verses népénekeket. A Szent Keresztről szóló szekvenciát a legkisebbek szólaltatták meg, kedves hangjuk és szép, érthető szövegmondásuk alapján megelőlegeztük a nagyheti szertartások légkörét. A Szűzanyáról  Bárdos Lajos Boldogasszony kánonjával emlékezett meg a Vegyeskar.

Az alsós lelkinap eseményei

PROGRAM

Az alsós hittanárok és tanítók Köcsky Tiborné vezetésével csodálatos délelőttöt szereztek az első négy évfolyam csemetéinek. Igazán érdekes, változatos, „interaktív” és lelki elmélyülésre is alkalmas események követték egymást.

A “GYERMEK KERESZTÚT” alapötletét Nagy Zoltán atya munkája adta, amelyből egy érdekes és szép változat született: minden állomáshoz egy lezárt gyufásdoboz rejtett egy-egy jelkép értékű tárgyat – hol egy apró korbácsot, hol egy pici kendőt Jézus arcával, hol szeget, hol követ, homokot, pici fagerendát, INRI feliratos lapocskát, stb. A szokásos énekekkel, imákkal már ismert keresztút állomásai ettől lettek igazán érdekesek; még a felnőttek is kíváncsian várták, hogy melyik gyufaskatulya ugyan mit fog rejteni. Ezeket a kinyitott skatulyákat egy-egy égő mécsessel együtt a kápolnában meglévő keresztúti stációk elé helyezték, így lett különleges módon, szemléletesen megjelölve mindegyik állomás.

A “PADLÓKÉPES KERESZTUTAT” tavaly építettük először. Igazán szemléletes és a gyerekek életkori sajátosságaihoz illő esemény a Joseph Kett által kidolgozott módszer alapján összeállítható – „hozott anyagból” – készült padlón elterülő keresztút. Ehhez is természetesen az odaillő imák, gondolatok és énekek társultak.

Igazán érdeklődést felkeltő cím volt a programok között a „SZÉDER VACSORA”.

Ez a zsidóknál mind a mai napig élő hagyományos ünnepi étkezés, amelyen  különböző szabályok által meghatározott események és étkek szerepelnek. Ez az a bizonyos pászka ünnep, amikor a zsidók az Egyiptomból való  szabadulásukra emlékeznek, és különleges, jelképes szokások keretében annak eseményeit, körülményeit is felidézik. Egy ilyen ünnepi lakomát rendeztek az apostolok, melyet Jézussal együtt fogyasztottak el; ez volt az a bizonyos utolsó vacsora. Jézus ekkor a kovásztalan kenyér és a bor eredeti jelképeit magára vonatkoztatta: „Ez az én testem, ez az én vérem.” – így megalapítva az Oltáriszentséget, melynek Ő volt az első főpapja. A gyerekek és a tanítóik számára is különleges élmény volt a Köcsky Tiborné hittantanárunk által megszervezett esemény, igazi ételekkel, pontosan elmondott és eljátszott szokásokkal. Sok mindent sikerült megértenünk abból, amelyről eddig csak homályos fogalmaink voltak.

Elmaradhatatlan program a kicsiknél a KÉZMŰVESKEDÉS. Mindenki rajzol, színez, vág, ragaszt, összerak – mindig valami, az ünnepi időszak gondolatát tartalmazó munkadarabot – akár egyszerű keresztúti stációt, vagy forgatható eseménynaptárt, stb.

Rendszeres esemény a NAGYBÖJTI DALTANULÁS, melynek keretében Gyöngyösi István ezúttal a legkisebbekkel foglalkozhatott a kápolnában. Az elsősök gyönyörűen megtanulták a feketevasárnapi Introitus antifonáját:

„Mi pedig dicsekedjünk Urunk Jézus Krisztus keresztjében,
Benne van a mi hitünk, életünk és feltámadásunk…”

A fájdalmas Szűzanyáról a régi szekvencia – a Stabat Mater – gregorián kottájának megtekintése után az ismert magyar népénekkel emlékeztünkmeg:

„Áll a gyötrött Istenanya, kín az arcát könnybe vonja, úgy siratja szent Fiát.”

A 3-4. évfolyam az ún. LABIRINTUS – LELKIISMERETVIZSGÁLATON is részt vett, amelynek lényege a következő:

Lelkitükör
Istennel való kapcsolatom
Embertársaimmal való kapcsolat
Önmagammal való kapcsolat
Miben lettem jobb az Isten segítségével elmúlt gyónásom/bűnbánatom óta

 

A labirintus
Nem útvesztő
Csak egy út van
Maga az út vezet téged

A labirintus-járás szabályai:
Csendesedj el!
Mielőtt elindulsz, gondolj rá, az első lépésed: döntés.
A labirintust lassan, megfontoltan kell végigjárni.
Figyelj az útra.
Állj meg a kérdéseknél, türelmesen, gondolkodj!
Nem kell minden kérdésre válaszolnod!
Az utat kifelé is végig kell járni!
Adj időt önmagadnak!

A délig tartó alsós lelkinap után sok kisgyermektől lelkes és elismerő szavakat hallottunk, amelyek bizonyítják, hogy a hit megélése élmény is lehet számukra.

KÉPGALÉRIÁK

Közös szentmise – Késmárki Tibor fotói

Alsós lelkinap eseményei – Gyöngyösi István fotói