11
MáJ
2017

Boldogasszony imaszövetség

Udvardy GyörgyUdvardy György pécsi megyéspüspök főpásztori felelősségétől indíttatva 2017. Húsvétvasárnapjával megalakította a Boldogasszony Imaszövetséget, melynek elsődleges célja a Pécsi Egyházmegye evangéliumi küldetésének támogatása, hogy a Gyűdi Boldogságos Szűz Mária közbenjárásával megerősítve egyre többen hordozzák közös ügyeinket imádságaikban.

Az imaszövetség tagja lehet bármely krisztushívő, aki egyéves időtartamra (a következő húsvétig) vállalja a következőket:

  • naponta imádkozik az egyházmegyéért és a főpásztor, valamint a tagok szándékára
  • hetente legalább negyedórányi szentségimádást vagy szentírásolvasást végez
  • havonta legalább egy alkalommal önkéntes lemondást vagy böjtöt vállal
  • lehetősége szerint részt vesz az egyházmegye évi – általában május második szombatján tartott – gyalogos zarándoklata alkalmából bemutatott ünnepi szentmisén Máriagyűdön
  • keresi a rendszeres szolgálat lehetőségét saját plébániáján

Az imaszövetség ifjúsági tagozatának tagjai (25 éves korig) az utolsó pont helyett a következőt vállalják:

  • igyekszik bekapcsolódni saját plébániája valamely ifjúsági csoportjába, valamint keresi a rendszeres liturgikus szolgálat lehetőségét

Az imaszövetség papi tagozatának tagjai az utolsó pont helyett a következőt vállalják:

  • folytonosan keresi a papi közösség előmozdításának, elmélyítésének lehetőségét, és havonta legalább egy paptestvérét meglátogatja

A jelentkezni online felületen, ill. a plébániákra eljuttatott jelentkezési lap postán történő beküldésével lehetséges.

A papi tagozat tagjai közé csak az imaszovetseg@pecs.egyhazmegye.hu címre küldött elektronikus levélben lehetséges a jelentkezés.

mindenszentek bazilika 20161101 6 res

Az egyházmegye főpásztora minden hónap első szombatján szentmisét mutat be az Imaszövetség tagjaiért.

Kérünk mindenkit, népszerűsítse másoknak is ezt a lehetőséget, amely alkalmas lehet helyi részegyházunk egységének megerősítésére, az „egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan” végzett imádság (vö. ApCsel 1,14) erejének megtapasztalására, és közös küldetésünk megvalósulásának előmozdítására.