20
SZEPT
2018

Emlékmise a Szent Kereszt Kápolnában

Hunyadi úti kápolnánk a Szent Kereszt tiszteletére került felszentelésre, ezért a búcsúmise egyben iskolánk már elhunyt dolgozóiért tartott emlékmise is, melyet idén szeptember 20-án, pénteken celebrált Péter atya, iskolánk püspöki biztosa.

Homiliájában arról beszélt, hogy a botrányos, legalantasabb kivégzőeszköz Krisztus testével és Isten akaratából a megváltás eszköze lett, ezért a legnagyobb tiszteletet érdemli. Ezért is jelképe minden keresztény vallásnak a kereszt.
A szenvedők keresztjéről is beszélt, amely a krisztusi dimenzióban ugyan nem szűnik meg, de értelmet kaphat, és erőt nyerhetünk az elviselésére, fölajánlhatjuk a bűnök megtisztulására vagy a lélek megerősítésére.


Az egyetemes könyörgésekben kollégáink mondták el mindenki nevében az imákat és kéréseket:

  • Istenünk! Add, hogy hívő néped megtisztuljon a bűn minden szennyfoltjától szent véred által!
  • Jézusunk! Kérünk Téged, hogy egyházad pásztorai szent véred által megerősödve példát mutassanak a kereszt türelmes hordozásában!
  • Urunk! Segítsd iskolánk minden munkatársát, hogy a Te tetszésedre munkálkodhassanak a ránk bízottak testi, szellemi és lelki növekedésén!
  • Mennyei Atyánk! Kérünk, hogy testi, lelki bajoktól szenvedő testvéreink szent véred erejéből vígasztalást merítsenek!
  • Jézus Urunk! Add, hogy a kereszten kiontott szent véred szabadulást adjon a szenvedő és tisztuló lelkeknek! A mai napon különösen könyörgünk iskolánk elhunyt tanáraiért, tanulóiért és minden hozzád költözött testvérünkért! Adj nekik örök üdvösséget!

Hallgass meg Urunk!

 

KÉPGALÉRIA
Gyöngyösi István fotóiból