03
DEC
2018

Adventi gyertyagyújtás

Az új egyházi év kezdetén adventi gyertyagyújtásra gyülekeztek kicsinyeink a Hunyadi úti kápolnában.

Reggel a szokott időben az alsó tagozatosok vettek részt a 4.a) által vezetett imádságos – énekes eseményen.

Itt elhangzott az ünnep lényege, az ehhez kapcsolódó gondolatok és imák sora:

Bevonulás: Várj és ne félj… 

 • Adventet ünneplünk és valakit várunk,
  hogy szent kegyelmével bűntől szabaduljunk.
  Bánattal, de hittel várjuk segítséged,
  hogy tiszta lélekkel köszönthessünk téged.
 • A mélységből kiáltok fel, Uram, halld meg könyörgésem.
  Fordulj felém és hallgass meg, eléd tárom esdeklésem.
 • Igazságos Úristenünk, jól tudjuk már, hogy vétkeztünk.
  Bocsáss meg és fogadj vissza, eltévedtünk a világban.
 • Az emberek panaszszavát meghallgatva válaszol az Isten:
  Kiválaszt egy maroknyi népet, a zsidó népet,
  és az ő történelmükön keresztül bemutatja, hogy szereti az embert.

  Ének az Ó jöjj, ó jöjj dallamára, közben gyertyagyújtás.

  Az Úristen megígérte, Megváltót küld majd a földre

  Erre várunk az adventben, zsidó népre emlékezve.
 • Te öntesz belénk reményt, megbántott jó Atyánk;
  Nehogy a pusztulás réme várjon miránk.
  Élő reményünket hirdeti a gyertya,
  Várva várunk Téged, világ Megváltója.

  Ég a gyertya ég, el ne aludjék,
  Szíveinkben a szeretet ki ne aludjék.

  Könyörgések:
 • Tisztítsd meg Urunk  szívünket a bűnbánatban, hogy bizakodva várhassuk találkozásunkat Jézus Krisztussal!
 • Add, hogy a hívek karácsonyra készülve kegyelmed segítségével megújítsák életüket!
 • Segítsd a népek vezetőit, hogy eredményesen szolgálják a békét és az egyetértést az egész világon!világon!
 • Add, hogy a betegeknek és a szenvedőknak vigasztalást adjon Jézus eljövetelének várása!

 

 

A végén minden osztály az imént meggyújtott adventi koszorúról vett lánggal égő gyertyát vihetett a termébe.

————-

A délelőtt folyamán a Szent Mór Óvoda összes gyereke és dolgozója átjött a Hunyadi úti kápolnába, hogy ők is részt vehessenek egy nekik rendezett műsoron és adventi gyertyagyújtáson.

A csapat feltűnően jól viselkedett, és igen szépen énekelte az ismert dalokat:

Várj és ne félj
Jó az Úrban bizakodni
Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő
Ég a gyertya ég


Szívem palota
Éneklés után hamarosan kezdetét vette a kis színdarab, amelyet a 3. a) osztályosok adtak elő, és a betlehemi történetet egy kedves kis veréb kalandjain keresztül mutatták be.

Ezután itt is meggyújtottuk az adventi koszorú első gyertyáját; és újra énekeltünk néhány dalt.


Az adventi gyertyagyújtás a “felső házban” is lezajlott a nagyobbak és a gimnazisták közreműködésével, ahol már kezdetét vette a “Szálláskeresés” szokása is.

Még számos hagyományos esemény figyelmeztet majd mindenkit az adventi várakozás szépségére és fontosságára.

KÉPGALÉRIA

Alsó tagozatos gyertyagyújtás (Gyöngyösi István fotói)

Óvodás gyertyagyújtás (Kovács László fotói)