23
OKT
2020

Leendő elsős tanítóink bemutatkozása

Kollárné Széles Editnek hívnak. Pályám kezdetétől fogva, több mint húsz esztendeje dolgozom tanítóként és hitoktatóként a Szent Mór Iskolaközpontban. Néhány év tanítás után fontosnak tartottam, hogy pszichopedagógus végzettséget is szerezzek, amit a mindennapi munkám során hasznosítani tudok. Hangsúlyt helyezek a közösség építése mellett a gyerekek egyéni sajátosságainak kibontakoztatására a tanulás és a nevelés terén is. Az értelmi képességek fejlesztése mellett legalább akkora jelentőséget kap az érzelmi intelligencia fejlesztése.

Fontos számomra, hogy a családokkal együtt gondolkodva, derűs légkörben vezessem és neveljem a rám bízott gyermekeket. A mindennapi nevelés alapjának a keresztény értékrend átadását tekintem, ezt hitoktatóként is gyakorlom.

Kissné Gruber Adrienn, a Szent Mór Iskolaközpont tanítója, alapító tagja vagyok. Harmincnégy éve kezdtem pedagógiai munkám. Legfontosabb feladatomnak a szilárd, biztos alapok átadását tartom, amelyekre a gyermekek a felső tagozaton építeni tudnak. Emellett – figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait – a lehető legtöbb szabadidőt próbálom biztosítani diákjaimnak. A tanórákon sokszor játékos formában történik a tananyag átadása humorral, csoportmunkával, hogy tanítványaim az együttműködést, egymás elfogadását is tanulni tudják.

Az oktató munka mellett a nevelő munkára is hangsúlyt fektetek. Célom, hogy a 4 év alatt osztályaim igazi közösséggé formálódjanak, tanulóim pedig a keresztény emberré válás útján elinduljanak. Szívesen foglalkozom tehetséggondozással. Sok tanítványom jutott már országos tanulmányi verseny döntőjébe.