18
JAN
2021

Gimnáziumi írásbeli felvételi tájékoztató

Kedves Felvételizők, tisztelt Szülők!

Örömmel vettük jelentkezésüket iskolánkba, a középiskolai írásbeli felvételire.

 

Tudnivalók az írásbeli felvételivel kapcsolatban:

Időpontja: 2021. január 23. szombat 10 óra, Gyülekező: 9:30-9:45 között

Helyszín: Szent Mór Iskolaközpont, Pécs Papnövelde u. I. II. em. kijelölt termei

 

A feladatlapok kitöltéséhez kék színű toll, a matematikai feladatlapnál kék színű toll, ceruza, körző, vonalzó és szögmérő is használható. Más segédeszközt nem lehet használni, csak abban az estben, ha ezt az iskola igazgatója határozatban engedélyezte.

Az érintett iskolaépületben a vírushelyzet miatt bevezetett beléptetés általános szabályai érvényesek.

A matematika és magyar nyelvi írásbeli felvételi dolgozatok megtekinthetők 2021. január 28-án, csütörtökön, 8:00-16:00 között az iskola Papnövelde u-i épületében, a 107-es és 108-as termekben. A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője együtt – az iskola képviselőjének jelenlétében tekintheti meg és arról másolatot készíthet. A megtekintés biztonságát elősegíti, ha a megtekintő személy a vizsgadolgozatot laponként lefényképezi, és utána azonnal elhagyja a megtekintés helyszínét.

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. A kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Az írásbeli felvételi eredményéről szóló értesítést 2021. február 8-ig postai úton fogjuk elküldeni. Az általános iskola 2021. február 19-ig továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

A szóbeli beszélgetés időpontja:

A szóbeli beszélgetés pontos lebonyolításáról a vírushelyzet figyelembe vételével az intézményünk honlapján tájékozódhatnak majd 2021. február 4-től.

Pécs, 2021. január 11.

Lukács Zsuzsanna
igh.