11
NOV
2021

Gimnáziumi előkészítő foglalkozások a Szent Mórban

Iskolánk gimnáziumi beiskolázási programjának része, hogy előkészítő foglalkozásokat tartunk péntek délutánonként. Az első alkalmat november 5-én a természettudományi munkaközösség gondozta. Mintegy 40 idelátogató tanuló számára forgószínpad-szerűen zajlottak az események, így részt vehettek kémia, fizika, biológia, földrajz tantárgyi foglalkozáson. Célunk a gyakorlati jellegű, érdekes kísérleteken alapuló tapasztalati tanulás, amelyben maguk a diákok is részt vettek.

Biológián fehérjét mutattak ki, fizikán gőzzel kísérleteztek, földrajzon a kísérleti asztalon vulkánkitörést figyelhettek meg, kémián az elektród mint írótoll került elő, illetve megtudták , hogyan keletkezhet a szilárd anyagból   víz, miért fagy oda a lombik a talapzathoz.

November 19-én a humán munkaközösség várja az érdeklődő diákokat.