10
JúN
2020

Péter atya közleménye a hálaadó imákról és a zárómiséről

Kedves diákok és szülők!

A járvány miatt kialakult helyzet szinte mindenben különleges megoldásokra kényszerít minket. Így van ez most az évzáróval is. Hagyományosan egy Szentmisében adunk hálát minden évben az elmúlt tanévért. Ebben az évben azonban az évfolyamonkénti beosztás miatt méltatlannak gondoltam volna, hogy egymás után ilyen sok misét tartsunk, illetve az idővel is jól kell gazdálkodni, hogy az osztályfőnököknek is legyen lehetősége, az adott időkereten belül, a diákokhoz néhány szót szólni a bizonyítvány kiosztásakor. Az alsósoknál kialakított beosztásban még kevésbé lett volna lehetséges a Szentmise beiktatása. Emiatt lesz a Szentmise helyett egy rövidebb (15-20 perces) hálaadó ima a kápolnában a felsősöknek illetve a gimnazistáknak, és emiatt nem lesz mise az alsóban sem.

Fontosnak tartom azonban, hogy a hálaadó Szentmise, melynek görög eredetű neve (Eucharisztia) pont hálaadást jelent, teljesen ne maradjon el. Ezért jún. 15-én este 6 órakor fogok egy Szentmisét ünnepelni a Belvárosi templomban (Dzsámi), melyet az iskoláért ajánlok fel. Ezt a Szentmisét online közvetíteni fogjuk az Egyházmegye munkatársa segítségével. Hívok mindenkit, hogy lélekben, akár egy kicsit későbbi időpontban is, kapcsolódjunk be minél többen ebbe a közös imádságba, hálából felajánlott Szentmiseáldozatba.

A Szentmise közvetítés a következő linken keresztül lesz majd elérhető:

Szentmise a Szent Mór Iskolaközpont végzős diákjainak

Üdvözlettel:

Péter atya