09
JAN
2020

A gimnáziumi írásbeli és szóbeli felvételivel kapcsolatos információk

Kedves Felvételizők, tisztelt Szülők!

Örömmel vettük jelentkezésüket iskolánkba, a középiskolai írásbeli felvételire.

 

Tudnivalók az írásbeli felvételivel kapcsolatban:

Időpontja: 2020. január 18. szombat 10 óra
Gyülekező: 9:30-9:45 között

Helyszín: Szent Mór Iskolaközpont, Pécs Papnövelde u. 1. II. em.

A feladatlapok kitöltéséhez kék színű toll, a matematikai feladatlapnál kék színű toll, ceruza, körző, vonalzó és szögmérő is használható. Más segédeszközt nem lehet használni, csak abban az estben, ha ezt az iskola igazgatója határozatban engedélyezte.

A matematika és magyar nyelvi írásbeli felvételi dolgozatok megtekinthetők 2020. január 23-án, csütörtökön, 8:00-16:00 között az iskola Papnövelde u-i épületében az igazgatóhelyettesi irodában. A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője együtt – az iskola képviselőjének jelenlétében- tekintheti meg és arról másolatot készíthet.

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. A kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Az írásbeli felvételi eredményéről szóló értesítést 2020. február 6-ig postai úton fogjuk elküldeni. Az általános iskola 2020 február 19-ig továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

 

A szóbeli beszélgetés időpontja:

Az iskola titkárságán előzetes időpont egyeztetés szükséges

  • Külsős diákok számára: 2020. február 24. hétfő, és február 25. kedd –  14:00 óra

Pótnap: 2020, február 27. csütörtök – 14:00 óra

  • Saját diákjaink számára: 2020. február 27. délelőtt

Azok a diákok, akik még nem vettek részt idegen nyelvi szintfelmérőn, a szóbeli beszélgetés napján 15:00 órától tudják ezt az írásbeli feladatsort elkészíteni.

 

Pécs, 2020. január 8.

Lukács Zsuzsanna

             igh.