06
SZEPT
2022

Álláslehetőség a Szent Mór Iskolaközpontban

A Szent Mór Iskolaközpont pályázatot hirdet pedagógiai asszisztens – óvodatitkár munkakör betöltésére.

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szent Mór Iskolaközpont Szent Mór Katolikus Tagóvodája

 Pécs, Káptalan u. 3/a

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A pedagógiai munka segítése, szorosan együttműködve az óvodapedagógusokkal. Részvétel a nevelési folyamatban, gyermekek körüli gondozási feladatok ellátása. Továbbá óvodatitkári feladatok elvégzése.

Pályázati feltételek: pedagógiai asszisztens képesítés /érettségi bizonyítvány/

Az intézmény katolikus, keresztény értékrendjének elfogadása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

  • fényképes önéletrajz
  • erkölcsi bizonyítvány
  • iskolai végzettséget igazoló dokumentum

A munkakör legkorábban 2022. szeptember 26. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtható elektronikusan az intézmény vezetőjének címezve, szentmorpecs@pecs.egyhazmegye.hu e-mail címre, továbbá személyesen a Szent Mór Iskolaközpont titkárságán, Pécs, Papnövelde u. 1-3.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 13.