04
FEBR
2022

Gyertyaszentelő Boldogasszony és Szent Balázs ünnep az óvodában

„Most bocsásd el, Uram, szolgádat, szavaid szerint békében, mert látta szemem üdvösségedet, melyet minden nép színe előtt készítettél, világosságul a pogány megvilágosításra, és dicsőségül népednek, Izraelnek.”- szólt az öreg Simeon, amikor a Jeruzsálemi templomban Mária karján meglátta a kis Jézust. Ennek az evangéliumi történetnek a képi megjelenítésére csodálkozhattak rá az óvodások, amikor a Gyertyaszentelő Boldogasszony Templomban gyertyaszentelésen vettek részt.

Az óvoda mindennapjaiban már az ünnepet megelőző időszakban középpontba került a fény, a világosság. Kett padlóképes foglalkozások keretében ismerkedtek Lukács evangéliumával, éneket, imát tanultak. Az óvodapedagógusokkal közösen ünneplőbe öltöztették a kis gyertyákat. A templomban óvodalelkészünk, Péter atya a közénk jött világosságról beszélt, majd megáldotta a gyertyákat.

Közös ének és imádság után Szent Balázs püspök és vértanú gyógyító szeretetére emlékezve torok-áldásban is részesült közösségünk minden jelenlévő tagja.

A nap végén, az ünnep zárásaként, a gyerekek hazavihették otthonaikba a megszentelt gyertyákat, Jézus szeretetének fényét.