KÖZZÉTÉTEL

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

SZMSZ

Pedagógiai program

Vizsgaszabályzat

Házirend

ÓVODA – 2020/21-es tanév 

Közzétételi lista

ISKOLA – 2020/21-es tanév 

1.ab) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató, a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

1.c) Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények

1.e) Az intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

3.ab) Betöltött álláshelyek iskolai végzettség szerint

3.d) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok

3.f) Tanórán kívüli egyéb foglalkozások

3.g) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

3.h) A Szent Mór Iskólaközpont vizsgaszabályzata

3.i) Iskolai osztályok száma, tanulók létszáma 2020

MŰVÉSZETI ISKOLA – 2021/22-es tanév 

A hangszeres tanszakok tanulói létszáma 2021-2022

Zeneművészeti csoportok létszáma 2021-2022

Tanári létszámok 2021-2022

Az alapítás és az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamok működtetése

Kamaraegyüttesek, kórusok

Képzőművészeti csoportok létszáma 2021-2022

Megyei versenyek 2020-2021

Országos versenyek, egyéb rendezvényeken való részvétel 2020-2021