KÖZZÉTÉTEL

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Alapító okirat

SZMSZ

Pedagógiai Program

SNI-s gyermekek/tanulók egyéni fejlesztő programja

Vizsgaszabályzat

Vizsgakövetelmények (tantárgyanként, évfolyamokra lebontva)

Házirend

Adatvédelmi tájékoztató

A 2021/22-es tanév beszámolója ; fenntartói értékelése

A Szent Mór Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium és a Magyar Képzőművészeti Egyetem közös szakmai együttműködése (EFOP-3.2.6-16-2016-00001) “A tanulók képesség kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” elnevezésű projekthez kapcsolódóan

ÓVODA – 2023/24-es tanév 

Közzétételi lista_Óvoda

Házirend

3ab) Betöltött munkakörök alapján pedagógusok és NOKS iskolai végzettsége, szakképzettsége_ÓVODA

ISKOLA – 2023/24-es tanév 

1.ab) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató, a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

1.c) Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfize

1.e) Az intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

1.d) Vizsgálatok, ellenőrzések

1.f) Pedagógiai – szakmai ellenőrzések

3.ab) Betöltött álláshelyek iskolai végzettség szerint (pedagógusok és NOKS)_ISKOLA

3.c) Kompetencia mérés eredmények

3.d) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok

3.e) Érettségi vizsgák eredménye 2022-2023

3.f) Tanórán kívüli egyéb foglalkozások

3.g) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

3.h) A Szent Mór Iskolaközpont vizsgaszabályzata

3.i) Iskolai osztályok száma, tanulók létszáma 2023

MŰVÉSZETI ISKOLA – 2023/24-es tanév 

  1. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
  2. Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma
  3. Az országos nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon való részvétel
  4. A megyei területi szakmai bemutatókon versenyeken elért eredmények
  5. Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei hagyománya
  6. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás
  7. Művészeti áganként a csoportok száma és a csoportok tanulói létszáma
  8. Vizsgaszabályzat