03
FEBR
2018

Ünnepi mise Gyertyaszentelő Boldogasszony tiszteletére

Idei első iskolaközösségi szentmisénken a 40 napos gyermek Jézus templomi bemutatását ünnepeltük, aki az öreg Símeon szerint “Fény a népek világosságára”. Ezért szentelünk aznap gyertyát, és nevezzük e napot a fény ünnepének is, sőt, kiemelt tiszteletet kap ilyenkor Szűz Mária, Jézus édesanyja is.

A szentmisét celebráló pálos szerzetes – János atya (a Magyar Pálos Rend tartományfőnöke) köszöntőjéből hamarosan megtudjuk, hogy ma még egy szent dolog ünnepe is van; nevezetesen a “Megszentelt élet napja.” Jelen vannak a misén más szerzetesek is, akik azért jöttek, hogy velünk együtt ünnepeljenek.

A köszöntés után került sor a gyertyák megáldására, majd minden osztály részére egy-egy gyertya meggyújtására.

A szentmise folytatásában is az ünnep dalai és a Szűz Mária tiszteletére megszólaltatott kóruszene hangzott el az alkalomra zeneileg és lelkileg egyaránt felkészült, lelkes és kedves Kicsinyek Kórusának közreműködésével.

A homília elején János atya egy rajzról beszél, amelyet látott: Jézus lábainál ülnek a szuperhősök (pl. Pókember). Jézus mesél nekik, hogy elhatározta; megmenti az emberiséget.  Jézus Krisztus is szuperhős. Jön, és megkezdi az emberiség megmentését, úgy, hogy az előtte és az utána élő nemzedékek tagjaira is vonatkozik a megváltása az egész világmindenségben. Templomi bemutatása ezt a küldetést indítja, mely majd egész életében tart. Isten úgy jön megmenteni bennünket, hogy emberré lesz. Csecsemőként születik, mindent tanulnia kell, ugyanolyan gyerek, mint ti. Felkészül a küldetésére. Úgy ment meg bennünket, hogy nem a mennyből kiabál nekünk, hogy mit kellene tennünk, hanem velünk együtt él, ugyanolyan emberi életet. Szeret téged, veled járja az élet útját. Eljön az elnyomottak táborába. Bizony, a bűn és a sátán elnyomása alatt élünk – Ádám és Éva vétke óta. Ezért jön Jézus, hogy ez alól kiszabadítson. 30 éves korában megkezdi nyilvános működését – tanítással. Jézus minden mondata olyan, mint egy ágyúlövés. Minden szava nyomán a sátán egy-egy bástyáját lerombolja. Nem igaz, hogy Isten magunkra hagyott bennünket, ez a sátán hazugsága. Kiűzte a gonosz lelket a megszállottakból. Isten nem akar senkinek rosszat! Ezt a hazugságot is porrá zúzza Jézus tanítása és példája. Amikor meghal a kereszten, bebizonyítja, hogy nem félti az életét, nem lehet Őt megállítani! Beteljesedett! Ebben a pillanatban a sátán hatalmas kudarcot vallott. Jézus meghív bennünket arra, hogy tegyük fel mi is az életünket, kapcsolódjunk bele a megváltás küldetésébe! Jézus nem egyedül akarja megmenteni az emberiséget, hanem minket is hív erre. Kérdezi, hogy akarjuk-e? Ilyen akcióban részt venni tiszta öröm, sok küzdelemmel jár, de kár lenne belőle kimaradni.

A szerzetesi élet erről szól – megmenteni az emberiséget a gonosz hatalmától, elkötelezzük magunkat Istennek és az ő ügyének. Rábízzuk magunkat és egész életünket; “rend”-ben vagyunk! Titeket is erre hív az Úr, saját életetekben ti is odatehetitek magatokat. Döntsünk, és higgyünk, hogy a küzdelmes élet felvállalásával a győztes oldalon állunk! Ha közületek valaki úgy érzi, hogy szerzetesként állna oda ebben a harcban, tegye majd meg, ha pedig más utat választ, ott is ugyanígy ráteheti életét arra, hogy magát és másokat megmentse és a győztes útra vezesse.

HANGTÁR
Részletek a Kicsinyek Kórusának szolgálatából:

Introitus – Befogadtuk Isten…

Símeon hálaéneke – Fény a népek világosságára

Égi Szűzvirág

Salve Regina

KÉPGALÉRIA
Velner Eszter fotóiból