31
AUG
2019

Veni Sancte Szentmise és Központi Évnyitó Ünnepély

 2019/20 TANÉV

Nagyszabású ünnepségsorozattal kezdődött a 2019/20-as tanév. Augusztus 30-án, pénteken 15:00 órakor került sor Pécs Városa és a Pécsi Egyházmegye „Veni Sancte” tanévnyitó szentmiséjére a Székesegyházban, ahol a Szent Mór Iskolaközpont volt a „házigazda”.

Az ünnepi szentmise előtti órában került kihelyezésre és bemutatásra a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós jelképe, a 2007-ben Ozsvári Csaba ötvösművész által készített kereszt, amelynek középpontjában lévő ezüst tokban a Szent Kereszt ereklye, a leveles díszek fordulataiban lévő tartókban pedig magyar ill. magyar vonatkozású szentek ereklyéi találhatók: Szent Adalbert – Boldog Salkaházi Sára – Boldog Batthyány-Strattmann László – Szent Gellért – Szent Imre – Szent István király – Szent László király – Szent Margit – Szent Erzsébet – Kassai vértanúk – Boldog IV. Károly király – Szent Hedvig – Zoborhegyi Szent Zoerard-András – Zoborhegyi Szent Benedek – Szent Márton – Boldog Gizella – Boldog Apor Vilmos – Boldog Romzsa Tódor – Boldog Meszlényi Zoltán – Becket Szent Tamás – Boldog Brenner János – Boldog Drinai Vértanúk – Boldog Gojdics Pál Péter – Boldog Hopkó Bazil – Boldog Scheffler János – Boldog Anton Durcovici – Boldog XI. Ince pápa – Boldog Kolesár Anna. A keresztről a mise előtt Nyúl Viktor atya – a Pécsi Egyházmegye Pasztorális Irodájának vezetője – beszélt a jelenlévőknek.

Dr. Udvardy György kinevezett veszprémi érsek úr vezette be reménységeinket; új elsőseinket a kapun, közben a Szentlélekről zengett a kórus és a nép: „Teremtő lélek, jöjj közénk…

A homília elején a Szentlélek segítségül hívásáról beszélt a tanévkezdéshez. A Szentlélekhez imádkozunk, mert félünk az előttünk lévő feladatoktól, melyek talán meghaladják erőnket. De nemcsak a biztonságunkért, és egyéb praktikus kívánságainkért kérjük a Szentlelket, hanem, mert róla valljuk, hogy Ő az Értelem lelke. Új módon szeretnénk látni gyermekeink fejlődését, tantestületünk munkáját, új nekifeszüléssel. Szeretnénk értékeket kialakítani, megerősíteni, amelyekre építeni lehet, életre szólóan és az élet minden területére vonatkozóan. Szeretnénk úgy növekedni ebben az esztendőben, hogy jó döntéseket hozzunk; szülők, pedagógusok, lelkipásztorok, tanulók egyaránt. Isten Szentlelkének jelenléte úgy jelenik meg az oktatás-nevelés során, mint nevelésünk célja. Segít látni a folyamatot, amelyben lekötjük gyermekeink értelmét, akaratát, testi erejét.

A pedagógusmunka minden mozzanata isteni léptékű valóság. De amit teszek, az emberi lét kiteljesedését szolgálja, az üdvösséget szolgálja. „A szolgálatok különfélék, de az Úr ugyanaz.” A későbbiekben beszélt a missziós keresztről, amely emlékeztet nagy és szent elődeinkre. A minket körülvevő embereket az szereti, aki megtartja kéréseit. Arra buzdít mindenkit, hogy szeretettel forduljunk társainkhoz, a világhoz. Mindenki azt szeretné, hogy a tanulóink boldogok legyenek. Növekedjünk tehát a szeretetben. Mindehhez az egyházmegye és az intézmények igyekeznek is a legjobb feltételeket biztosítani.

Az ünnepi szentmise során a pedagógus kollégákkal és szülőkkel kiegészült iskolai kórusunk szolgált Stauróczky Balázs vezetésével, Kovács Szilárd orgonaművész közreműködésével.

A népénekeken kívül előadták még a következő zeneműveket:

Ingegneri: O bone Jesu
Szokolay Sándor: Örvendjetek az Úrnak

A teljes iskolaközösség jelenlétében intézményvezetőnk, Nagy Andrea beszéde zárta a székesegyházi eseményt, amelynek végén hivatalosan megnyitotta a Szent Mór Iskolaközpont 2019-20-as tanévét.

Beszédének bevezetőjében elmondta, hogy sokakkal beszélgetett arról, hogy mit érez most a tanév kezdésekor, kellően kipihenten és feltöltődve értük-e meg ezt a napot. Ezután végig sorolta a korosztályokat, óvodásainktól, új elsőseinktől, kicsinyeinktől, fölsőseinktől egészen a gimnazistákig, majd a szülőkig. Minden csoporthoz volt nekik szóló, aktuális és pozitív gondolata. Az ovisok pár héten belül új és csodásan fölszerelt óvodába kerülnek.

Első osztályosainkat szeretettel köszönti a nagy eseményen, kíváncsiságukat és izgatottságukat emlegetve elmondta, hogy mi is ugyanezt érezzük velük kapcsolatban. A felsőbb osztályosok bizonyára szívesen folytatnák a nyarat, de fel kell készülnünk a változásokra, pl. az ötödikesek új épületben, új tanárokkal folytatják iskolai életüket. Gimnazisták és végzősök már sok tanulás után készülhetnek a majdani megmérettetésre, kitartást és erőt kér tőlük. Több mondat elhangzott velük kapcsolatban felelősségről, a tudás birtoklásáról. Jól felszerelt iskoláról, jól felkészült tanárokról biztosította őket. A szülőknek köszönet, hogy a mi iskolánk választásával szavaztak bizalmat nekünk, amelynek ígérjük, hogy igyekezni fogunk megfelelni.

Ezután méltatta dr. Udvardy György megyéspüspöki szolgálatában bizonyított sok-sok áldozatát és elhivatottságát, mely által a Pécsi Egyházmegye katolikus köznevelési intézményeit támogatta.  A legjobbakat kívánta mindnyájunk nevében a veszprémi érseki szolgálatához.

A szentmise végeztével a missziós kereszthez járult az iskolaközösség, és csak ezután hagyta el a székesegyházat.

Iskolánk új sportcsarnokában, 17:00 órakor kezdődött a Pécsi Egyházmegye Központi Tanévnyitó Ünnepsége, amely Pécs Megyei Jogú Város városi Tanévnyitó Ünnepélye is volt egyben.

A program bevezetőjeként a Vucseta László által vezetett Rézangyalok Fúvószenekar Couperin fanfárjával köszöntötte megjelent vendégeinket.

Ezután Kopjár Anikó a házigazdák nevében üdvözölte

– a Pécsi Egyházmegye apostoli kormányzóját, dr. Udvardy György kinevezett Veszprémi Érsek Urat,
– dr. Páva Zsolt Urat, Pécs Megyei Jogú Város polgármesterét,
– Nagy Andrea igazgató asszonyt, a Szent Mór Iskolaközpont intézményvezetőjét,
– a Baranya Megyei Közgyűlés alelnökét,
– főtisztelendő atyákat,
– a Pécsi Tudományegyetem rektor-helyettes asszonyát, valamint rektori                                                                                  kabinetvezető urát,
– a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezető asszonyát,
– Tolna, Komló és Mohács városok polgármester asszonyát és urait,
– az Egyházmegye vezetőit és kollégáit,
– a Pécsi Egyházmegye köznevelési intézményeinek igazgatóit,
– a Pécsi Tankerületi Központ, valamint
– a Pécsi Szakképzési Centrum vezetőit és fenntartásukban működő köznevelési intézmények                                    igazgatóit, képviselőit,
– a Szent Mór Iskolaközpont tantestületét és tanítványait.

A közösen elénekelt Magyar Himnusz után dr. Udvardy György kinevezett veszprémi érsek úr beszéde következett. (Forrás: PÉCSMA cikke)

Udvardy György tanévnyitó beszédében elmondta, az iskolakezdés idején jó felidézni azt a gondolatot, hogy az emberek, a társadalmak, a családok élete a nevelés köré szerveződik. Az iskolai nevelés során azonban – folytatta – túl gyorsan változott meg a nevelői közeg, azzal együtt pedig a nevelésben betöltött szerepek is, így pedig az oktatás értékei is megváltoztak. Ezért – mint mondta – az egyházmegyei fenntartású iskolák oktatási munkája során a tanárok célja az lesz, hogy a kultúra formálóiként igazán értékes, mára talán némileg elfeledett evidenciákat rögzítsék, megfogalmazzák érthető, világos módon, hogy önmagukért felelős embereket nevelhessenek az diákokból.

– A tudás mellett szeretnénk hitet tenni ebben az esztendőben, a tudás pedig olyan ajándék, amit könnyen és gyorsan nem lehet megszerezni. Nem ígérjük, nem is vállalkozunk erre, hiszen az igazi tudás kemény munkával érhető csak el. A tanároknak pedig azt kívánom, hogy legyen módjuk megcsodálni azt a csodát, ami a megértés, a fejlődés, a növekedés csodája. Amikor egy diák az óra elején még nem tud valamit, a végén viszont már igen, ezt a tudást pedig később a gyakorlatban is használni tudja – mondta Udvardy György.

A Stangl-Bokor Viktória által vezetett Ritmusvarázs Ütőegyüttes nagy sikerű műsora a következő zeneszámokból állt:

YanTiersen: I saw Daddy
Stangl-Bokor Viktória: Enter

Ezután került sor dr. Páva Zsolt pécsi polgármester beszédére. (Forrás: PÉCSMA cikke)

– Amikor ma az oktatásról beszélünk, mindig arra koncentrálunk, hogy éppen most, a jelenünkben mi történik az oktatás terén. Ha azonban tágabb perspektívából nézzük a kérdést, látjuk, hogy azt nem lehet pár pillanat alatt eldönteni, ennél megalapozottabb véleményt kell alkotnunk. Ehhez pedig vissza kell nyúlnunk a múltba. A magyar oktatási rendszer évszázadok óta óriások lábán áll, ott van mögötte a hagyomány, amire büszkének kell lennünk. Ugyanakkor a hagyományokat kiegészítik az aktuális, progresszív tendenciák és új megközelítések. Ebből a két tényezőből áll össze az Európában szinte egyedülálló magyar oktatási rendszer, melyben manapság újra fontosak az erkölcsi szempontok is – mondta a polgármester.

Kiemelte, hogy noha sok kritika éri ma az oktatást az ellenzéki pártok részéről, azonban ha visszapillantunk, láthatjuk, pozitív értelemben történtek változások az elmúlt 9 évben. A városvezető felidézte, hogy Pécsett többek között számos iskolafelújítás zajlott le és zajlik jelenleg is, emellett pedig továbbiakat is terveznek, hiszen céljuk, hogy a város diákjai és tanárai korszerű intézményekben tanulhassanak és dolgozhassanak.

A beszédet követően a Szent Mór Iskolaközpont Vegyeskarának műsorát hallhattuk Stauróczky Balázs vezetésével:

Kányádi Sándor : Madármarasztaló c. versét Barabás Árpád feldolgozásában.
Majd egy ismert néger spirituálé, a Plenty good Room vidám feldolgozását adták elő: “Rengeteg  jó hely van még a mennyei vonaton. Gyere, készen állsz? „

Nagy Andrea – a Szent Mór Iskolaközpont igazgató asszonya ünnepi beszéde következett. (Forrás: PÉCSMA cikke)

Nagy Andrea, a Szent Mór Iskolaközpont igazgatója beszédében hangsúlyozta, hogy a köznevelési törvény, valamint a pedagógiai megközelítések változásait a pedagógusok a saját szemléletmódjukon keresztül értelmezik ugyan, de minden tanárt összefognak az olyan tanári hivatáshoz kapcsolódó alapvetések, mint például hivatás- és kötelességtudat, a társadalmi felelősségvállalás, valamint a gyermekek feltétel nélküli szeretete.

Ünnepségünk folytatásában Pécs Megyei Jogú Város által az oktatásért alapított Rajczi Péter díj átadására került sor. A díjazott laudatióját Pécs Megyei Jogú Város képviseletében Galambos Nóra asszony ismertette. Ezután városunk polgármestere átnyújtotta a díjat a Janus Pannonius Gimnázium igazgatójának; Ritter Attilának, aki azt rövid, frappáns beszéddel köszönte meg.

A program utolsó műsorszámaként a Pál utcai fiúk c. musical fődalát; a „Mi vagyunk a grund” címmel a Fölsős Nagykórus tagjaival kiegészült Vegyeskar énekelte, zenetanáraink hangszeres közreműködésével.

Az eseményt a Szózat közös eléneklése zárta.

Ezután következett a vendéglátás és az iskolabejárási lehetőség az érdeklődők számára.

KÉPGALÉRIA
Velner Eszter és Gyöngyösi István fotóiból