Első évfolyamunk kicsi tanulói első áhítatra érkeztek szeptember 23-án a Szent Kereszt kápolnánkba. Iskolai életünkhöz szorosan hozzátartoznak az imák, áhítatok, szentmisék, egyházi ünnepek, szentek emléknapjai. Ezúttal Pietreleinai Szent Pio áldozópap ünnepére esett az első ilyen jellegű összejövetel. Elsőseinket tanítói, hittan-tanárai, Péter atya és István bácsi  vezették be szóval, gyakorlással, imádsággal, énekkel a “szentmóros lelkületet” megalapozó gyakorlatba.

Meglepő fegyelmezettséggel érkeztek a gyerekek a kápolnába. István bácsi azonnal “lecsapott rájuk” az éneklés gyakorlásával, amely szintén nagyon jól sikerült a lehetőségekhez képest. Már nem az óvodás énekeket, hanem igazi introitust, communio-t, válaszos zsoltárt szólaltattunk meg együtt annak örömében, hogy – Szent Ágoston szerint –  aki a templomban énekel, az kétszeresen imádkozik.

Péter atya szeretettel köszöntötte az elsőseinket, és arról beszélt, hogy Istennel való találkozásra érkeztünk. Ha fegyelmezettek vagyunk, ha odafigyelünk, és megengedjük az Úrnak, hogy megtaláljon itt minket, akkor jó úton járunk.

Az áhítat első része pontosan megegyezett a szentmisék rendjével, a köszöntés után a bűnbánati rész következett, majd az igeliturgia, mint az eseményünk legfontosabb része – kapott fő szerepet. Ildikó néni felolvasta az olvasmányt a “Párbeszédek könyvéből”, majd Péter atya az evangéliumot “Szent Lukács könyvéből”.  Arról volt ebben szó, hogy milyen tanácsokkal küldte Jézus tanítványait a nagyvilágba, az egyszerűség, a szegénység és az alázatosság vállalását várva tőlük.

A prédikációban az atya az áhítatok, misék felépítését, a különböző imák és események rendjét, fontosságát ecsetelte a gyerekeknek. Az Oltáriszentség részletes bemutatását is megigérte a következő alkalomra.

A hívek könyörgését 6 nagyon ügyes kicsi gyermek vállalta, és igazán méltón meg is valósította.

Ezek után a felnőttek áldozásával, majd a záróáldással fejeződött be ez a szép esemény.

KÉPGALÉRIA
Gyöngyösi István fotóiból

Tisztelt Szülők!

 
Október hónapra a pótbefizetés napja a pénztárban 
szeptember 28-án hétfői napon lesz: 

2020. szeptember 28-án: 7:30-15:00

ebédszünet12.00-12.30

Üdvözlettel:

Mayer-Boros Ildikó

Több is veszett Mohácsnál

Iskolánk 7. évfolyamos diákjai szeptember 17-én tanulmányi kiránduláson vettek részt, Mohácson. Az 51 diák kísérői az osztályfőnökök, Abainé Dévényi Zsuzsanna és Huszta Kriszta, valamint a történelemtanárok, Könyves Attila és Tóth Viktor voltak. Az előző tanév márciusára tervezett, azonban a járványhelyzet okán ebben a tanévben megvalósult kirándulás három programelemből tevődött össze.

Az első állomásunk a Mohácsi Nemzeti Emlékhely volt, ahol egy kifejezetten élvezetes idegenvezetés kíséretében tekinthettük meg az 1526-os események emlékére állított létesítményt. Az éppen ott folyó ásatás, illetve a feltárásra váró tömegsír megtekintése, valamint az ezekről szóló előadás nyomon követése egy pályaorientációs projektnek is beillett. A kirándulás résztvevőiként nem csupán a mohácsi csatavesztés részleteiről hallottunk évszázados történeteket és új megközelítéseket, de a régészek és antropológusok munkájába is igen alapos betekintést nyertünk.

A második helyszín, a mohácsi Busóudvar szintén számos érdekességgel szolgált számunkra. A több évszázados farsangi népszokás megismerését segítette az interaktív tárlatvezetés, ahol magunkra ölthettünk néhány busó jelmezt, valamint a fiúk nagy örömére a kereplővel hangot is adhattunk ottlétünknek. A sokac hagyományok és kulturális elemek megismerését a színvonalas kiállítás és a tárgyi emlékek sokasága gazdagította. Kultúra ide, hagyományok oda, a program végeztével a sarki kisboltok oázisként magasodtak a csoport tagjai elé. Hiába, a kirándulás fárasztó üzem.

A harmadik, egyben utolsó meglátogatott helyszín a Szent Miklós Vízi- és Taposómalom volt. Bár fáradtan és éhesen érkeztünk alábbi állomásra, a csoport utólagos visszajelzése alapján mondhatom, a legjobban sikerült etap várt még ránk. A Bugarszki család odaadó munkája és lelkesedése csak úgy sütött mind magukról a vendéglátókról, mind a helyszínről. A program mindvégig interaktív és informatív jelleget öltött. A tanulók egyesével kipróbálhatták magukat a papírmerítés tudományában, illetve a világon egyedülálló módon kialakított és megőrzött, emberi erővel hajtott taposómalmának hajtásában is segédkezhettek egy könnyed délutáni séta formájában.

Az ott készített kenyérlángos népszerűségével, mellyel vendégül láttak minket, tán csak az egyik programelem vette fel a versenyt: a kisbolt. A nap végén még egy kiselőadást is hallhattunk, mely elsősorban az ott felhalmozott liszteszsák kiállítás köré szerveződött. Ezen a ponton hadd dicsérjem meg a csoportot. Olyan színvonalas és gyakorlati jellegű kérdéseket tettek fel a zsákokkal és a malmokkal kapcsolatban Bugarszki Úrnak, hogy a vendéglátónk azt találta mondani: „a tizenhárom éves pályafutásomnak tán legjobb csoportja volt a mai”.

Így történt hát, hogy a Szent Mór Iskolaközpont hetedikes diákjainak ki kellett hagyniuk egy iskolai tanítási napot (illusztráció: szomorú diákok), pontosabban egy történelmi kirándulásra cserélték azt. A rengeteg élmény és tapasztalat, mellyel gazdagodott a társaság ezen a verőfényes szeptemberi délutánon, a tanórák kihagyásának dacára azt mondatja velem: több is veszett Mohácsnál!

A cikket írta: Tóth Viktor

KÉPGALÉRIA

Kedves Szülők!

Néhány fontos (és hasznos) információra, illetve módosításra szeretném felhívni a figyelmüket:

  • COVID kapcsán hétfőtől, 2020. szeptember 21-től módosul az Intézményi Intézkedési terv Intézménybe lépés, bent tartózkodás fejezete (6. pont):

A felsős és gimnazista diákoknak és a dolgozóknak a közösségi terekben (folyosók, ebédlő, büfé) a maszk használata kötelező, alsós gyermekeknek nem kötelező, de ajánlott a maszkviselés.

Kérem, hogy hétfőn MINDEN érintett gyermeknél/gyermeken legyen maszk!

  • A digitális oktatás tapasztalatait (pedagógusi, szülői és tanulói oldalról nézve egyaránt) a tanév elején a nevelőtestülettel munkaközösségi és tantestületi szinten is átbeszéltük és értékeltük. Ezek alapján az Edmodo-hoz hasonló, de az oktatási célokhoz kompatibilisebben igazodó felületre váltunk, mely a Classroom. Az új felülethez a rendszergazdánk létrehozta az 5-12. évfolyamos diákok számára a postafiókot, mellyel be tudtak regisztrálni. A regisztrációhoz minden diák megkapta a belépési nevét (pl.: minta.anna@szentmor.net) és jelszavát. A regisztrációhoz és a felülettel való megismertetéshez az informatikát oktató kollégánk segítséget nyújtott tanórán a diákoknak – beregisztráltak a rendszerbe a saját nevükkel, jelszavukkal és új (saját maguk által megadott) jelszót hoztak létre. A rendszer működésének teszteléséhez – a tanár – tanuló közötti digitális kapcsolat ellenőrzéséhez – a jövő héten az 5-12. osztályos tanulók 1-1 házi feladatot kaphatnak a Classroom felületén, melyet a felületen kell majd visszaküldeniük. Ez azonban nem jelenti azt, hogy átállunk a digitális oktatásra, csupán egy ún. próbaüzem. Az alsós tanulók esetében – az életkor speciális adottságait figyelembe véve – a tanító néni tájékoztatja a szülőket egy esetleges digitális oktatás kapcsolattartási, tanulási módjáról.
  • Az ebédlőben csak ebédelési céllal tartózkodhatnak a tanulók, aki nem étkezik, az most nem tud itt társasági életet élni.

Fentiek betartásához együttműködésüket kérem.

Üdvözlettel:

Nagy Andrea
igazgató

Tisztelt Szülők!

Betegség miatt a mai pótbefizetés részben történt meg.
Pótlásának napjáról külön értesítést fogunk küldeni.

Megértésüket köszönjük!

Mayer-Boros Ildikó
Matyók Terézia

Kedves Szülők!

 
Ezúton szeretném felhívni a figyelmüket, hogy az ebédlemondás NEM a szentmor.admin@gmail.com emil címen keresztül történik, ugyanis ez nem a pénztárhoz tartozik.
Ezért szeretném kérni, hogy amennyiben ezzel a lehetőséggel szeretnének élni, akkor azt a következő elérhetőségek egyikén legyenek kedvesek megtenni:
514-281/105 mellék,
vagy
penztar@szentmor.hu
 
Üdvözlettel:

Mayer-Boros Ildikó

Pénztár, Szent Mór Iskolaközpont

“Mint a szép hűvös patakra a szarvas kívánkozik, lelkem Istent úgy óhajtja” (42. zsolt.)

2020. szeptember 16-án a 4. évfolyam asszisztálásával dr. Kajtár Edvárd székesegyházi plébános atya a reggeli szentmisénken 5  fiút keresztelt meg, akik így váltak hivatalosan is a katolikus egyház tagjaivá.

A bensőséges ünnep keretében az ünnepeltek fogadalom-tétele, a hívek részéről a keresztségi fogadalom megújítása került a szertartás eseményei közé.

A hagyományos, vízzel történő keresztelés közben a keresztszülők, családtagok, barátok vették körül a fiúkat.

Ezek után következett a homlokuk szent olajjal történő megkenése, azután a gyertyagyújtás és a tisztaság jelképes kifejezése, a fehér ruhába öltözés.

Örömünkre szolgált, hogy a tavaszra tervezett, de a járványhelyzet miatt meghiúsult keresztelési ünnepünket végre megtarthattuk.

KÉPGALÉRIA 
Gyöngyösi István fotóiból

Az idei tanévben ismét megrendeztük a Suli-futit az alsó tagozatosok részére. A gyerekek 2-2 évfolyamonként és nemenként elkülönítve, lelkesen vágtak neki a belváros utcáinak. A leggyorsabbak idén is jutalmazásban részesülnek.

Eredmények:

ISKOLAI FUTÓVERSENY
1-2. osztályos fiúk
1.a, 2.b 2.a
1. Kozma Gergő 2.b 1. Füredi Pál
2. Zétényi Dániel 2.b 2. Szamosi Benedek
3. Weiling Levente 1.a 3. Kapitány Bence
4. Kalmár-Dóla Domos 1.a 4. Czéh Botond
5. Szatori Boldizsár 2.b 5. Szokol András
6. Kalota Kornél 2.b 6. Törteli Dávid
7. Horváth Bence 1.a 7. Korom László
8. Polgár Vilmos 2.b 8. Gáspár Bulcsú
9. Frányó Domonkos 2.b 9. Zajách Ágoston
10. Iván Bulcsú 2.b 10. Éva László
11. Tóth András Tádé 1.a
12. Szücs Ambrus 1.a
13. Müller Mátyás 2.b
14. Tóth Ádám 2.b
15. Büki Gergő 1.a
16. Jáger Péter 1.a
17. Rónai Csanád 2.b
18. Reinodli Vilmos 2.b
19. Ivády Áron 1.a
20. Torma Levente 1.a
21. N. Szabó Bende 1.a
22. Kovács András 2.b

1-2. osztályos lányok
1. Hild Dóra 2.a 22. Malbaski Réka 1.a
2. Giusti Laura 2.b 23. Katona Lilla 1.a
3. Gáspár Anna 2.a 24. Hock Tamara 1.a
4. Makkos Eszter 2.a 25. Pámer Lilla 2.a
5. Csiszár Alíz 2.b 26. Kapás Lilla 2.a
6. Muszty Zsófia 2.b 27. Schván Adél 2.b
7. Tószegi-Sabath Odessza 2.b 28. Kende Hanga 2.a
8. Vági Zsófia 2.a 29. Kiss Sára 1.a
9. Sárkány Gabriella 2.a 30. Kollár Mária 2.a
10. Flach Brigitta 2.a 31. Sztranyák Luca 2.b
11. Takács Laura 2.a 32. Révész Borbála 1.a
12. Vukman Flóra 2.b 33. Magyari Maja 2.b
13. Lázár Viktória 2.a 34. Tapodi Frida 1.a
14. Beregi Boglárka 1.a
15. Bosnyák Petra 2.b
16. Löffler Annamária 2.a
17. Gál-Kézi Anna Róza 2.a
18. Simon-Tajdina Csenge 1.a
19. Makra Rozina 2.a
20. Ovaska Petra 2.b
21. János-Deák Anna 1.a

3-4. osztályos fiúk
1. Muszty Péter 4.b 25. Puszpán Csanád 3.a
2. Tószegi-Sabath Balázs 4.b 26. Fatalin Zsombor 4.b
3. Végh Levente 4.b 27. Urbán Mihály 4.b
4. Ambrus András 4.a 28. Serbán Barnabás 3.b
5. Révai László 3.b 29. Büki Zsombor 3.b
6. Bornemisza Mór 4.a 30. Gerencsér Botond 4.b
7. Jakobi Gellért 3.b 31. Pámer Ádám 3.a
8. Erőss András 4.b 32. Kollár Benedek 4.b
9. Budavári Lél 3.b 33. Mayer Zsombor 3.a
10. Kacskovics Balázs 4.b 34. Doma Máté 4.b
11. Schrempf Attila 3.b 35. Papp Marcell 3.b
12. Fóris Bence 4.b 36. Farda Zalán 3.b
13. Pilgermajer Ádám 4.a 37. Nagy Márton 3.b
14. Csizmár Krisztián 4.b 38. Szentirmay Bertalan 4.a
15. Kukai Kristóf 4.a 39. Szücs Márton 3.a
16. Oratics János 4.a 40. Kovács Benedek 3.a
17. Kiss-Megyesi Csanád 4.a 41. Széplaki Ágoston 4.a
18. Turi Bertalan 3.a 42. Kiss Bendegúz 4.b
19. Nagy Zsigmond 4.a 43. Zichy Sámuel 4.a
20. Vinter Domonkos 3.b 44. Kiss Benjamin 3.a
21. Oratics Benjamin 4.a 45. Körmendi Vilmos 3.a
22. Törteli Barna 4.a 46. Drotár Balázs 3.a
23. Kovács Kolos 3.b 47. Vucskits Buda 4.b
24. Mazák Balázs 3.b

3-4. osztályos lányok
1. Rudolf Hanga 3.b 21. Giusti Viola 4.a
2. Pákozdi-Browne Alma 3.a 22. Merényi Orsolya 3.b
3. Obert Eszter 4.a 23. Iván Borbála 4.b
4. Zemplényi Eszter 4.a 24. Horváth Johanna 3.a
5. Takács Luca 3.a 25. Oberritter Nóra 4.a
6. Kocza Ilka 3.a 26. Könyves Katinka 4.b
7. Nagy Magdolna 4.a 27. Müller Emma 4.b
8. István Margit 3.b 28. Riskó Adél 4.b
9. Lévay Eszter 3.a 29. Pfaff Lili 3.a
10. Rudolf Dorka 3.b 30. Homonnay Boróka 3.b
11. Pálfalvi Dóra 4.a 31. Tóth Míra 4.a
12. Pólya Borbála 3.a 32. Lénárd Luca 4.a
13. Endre Zsófia 4.a 33. Dávid Jana 3.a
14. Zajácz Luca 4.a 34. Kovács-Andor Boglárka 3.b
15. Mosolygó Manna 4.b 35. Baranyai Róza 3.b
16. Horváth Dorka 3.a 36. Horváth Hanna 4.b
17. Mandel Eszter 3.a 37. Erdős Lili 3.a
18. Nagy-Ilonczai Natália 3.a 38. Üveges Lea 3.b
19. Eördögh-Pallos Bóra 3.b 39. Járóka Zsófia 4.b
20. Péter Hédi 4.b 40. Regán Dóra 4.b

KÉPGALÉRIA
Gyöngyösi István fotóiból

Fotó: BAMA 

Kitüntetésben részesült A Szent Mór Iskolaközpont Művészeti Iskolájának egykori növendéke; Gyöngyösi Mária. A Kovalovszki Éva által vezetett festő szakon fertőződött meg, és azóta is csillapíthatatlan lelkesedéssel készül a festőművész pályára. Iskolánkból a Művészeti Szakközépiskolába került, ahol nagy lelkesedésében még az 5. évet is vállalta, ezután jelentkezett a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karára festő növendéknek. Itt is elvégezvén 5 évet mestere, Losonczy István mellett, most végzi a 6. évet, amelyben szakdolgozat és diplomamunka készítés lesz a legfőbb feladata. Tervei szerint továbbtanul, újabb évet vállal a kiegészítő pedagógus diploma érdekében. Mária soha nem állt meg az épp kötelező feladatok mellett, megismerte az ország kiállítóhelyeit és művészeit, kapcsolatokat épít, képzőművészeti táborokban vesz részt. A Gébárt-i művésztelepen már nem tanuló, hanem a vezetőség és az oktatók csoportjának tagja. Kiállított már számos helyen, volt önálló tárlata is, és igen büszke azon munkáira, amelyek exkluzív helyre kerültek; pl. a budapesti „Ludwig”-ban is volt már munkája kiállítva. A különböző technikák iránt élénken érdeklődik, saját fejlesztést is végzett a selyem szálkihúzás terén, amelyből egy sorozata hónapokig volt kiállítva  Londonban egy kultúr-kávéházban. 2020. szeptember 1-jén Pécs polgármestere a fiatal tehetségek városi elismerését; a Márk Tamás díjat nyújtotta át neki aktivitásáért és közösségi szerepvállalásáért.

Fotó: Gyöngyösi István

Idén Komlón rendezte a Pécsi Egyházmegye a központi tanévnyitó ünnepélyt és az ehhez kapcsolódó Veni Sancte szentmisét, melynek keretében a tavasszal elmaradt egyházmegyei pedagógusnapi kitüntetés-átadásra is most került sor. Dr. Udvardy György veszprémi érsek és a PEM apostoli kormányzója ezúttal két díjat adott át, amelyből az egyiket a Szent Mór Iskolaközpont magánének tanára és karvezetője; Tumpekné Kuti Ágnes kapott.

Az ünnepségen – Tóth László felolvasásában – elhangzott laudátio:

 

Tumpekné Kuti Ágnes énekművész és magánének tanár 

Aktív hitélet mellett a zene szeretete meghatározó volt a családjában, mind a négy testvér zenetagozatos iskolába járt. A gimnáziumot Budapesti Patróna Gimnáziumban végezte, ahol az igényes egyházzene nagy hatással volt rá. Megismerkedett a Szentírásból és a liturgikus forrásokból merítő magyar nyelvű gregorián énekkel, amelyeket Bajzák Eszter nővér tanított neki. Ez olyan erős hatást gyakorolt művészeti pályafutására, hogy azóta is zsoltárt szeret a legjobban énekelni. A gimnázium után a Pécsi Művészeti Szakközépiskola szakmai tagozatán tanult énekelni, mellette több kórusba is járt, többek között a Haramza László vezette gregorián scholába, ahol szebbnél szebb gregorián himnuszokat tanultak. Két zenei diplomát szerzett, karvezető diplomáját Pécsett, majd énekművész – énektanárit Szegeden. Eközben alapító tagja volt a Pécsi Bazilika Mozart Kórusának, amelyet Szamosi Szabolcs hívott életre. A Mozart kórust közel 20 éve szolgálja a püspök – érsek atya által celebrált miséken. Ágnes aktív munkakapcsolatban van a jelenlegi székesegyházi orgonistával, Kovács Szilárddal. Ennek kapcsán több éve hangképzést és szolfézst tanít a nyári kántorképző tanfolyamon. A Szent Mór Iskolaközpont legfontosabb célkitűzése a hitre nevelés. A liturgikus énekek éneklése, az egyházi zene igényes megismerése segíti a tanulók, diákok hittudásának elmélyülését. Magánének órákon, kóruspróbákon a darabokat úgy választják, hogy a művészeti élmény lelki élménnyé gazdagodjon. Gratulálunk!

KÖZPONTI TANÉVNYITÓ SZENTMISE – SZENTMISE KÖZVETÍTÉS KOMLÓRÓL

Díjátadás a video 49. percénél