Óvoda

TÁJÉKOZTATÓ A BEÍRATÁSRÓL

LEENDŐ KISCSOPORTOS ÓVÓDAPEDAGÓGUSAINK BEMUTATKOZÁSA

 

ELÉRHETŐSÉG

Szent Mór Katolikus Óvoda

7621 Pécs Káptalan u. 3/a

Óvodavezető: Tomposné Kovács Edit

Telefon: 72-216-718

E-mail cím: szentmorovoda@pecs.egyhazmegye.hu

Alapítvány:

A Szent Mór Óvodáért Alapítvány

Adószám: 18327441-1-02
Számlaszám: 11731001-20122126-00000000

ALAPELVEK, CÉLOK AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI FOLYAMATÁBAN

  • Szeretetteljes, befogadó óvodai légkörben biztosítjuk a gyermek életkori sajátosságainak és eltérő fejlődési ütemének megfelelő nevelését, melyben megbecsülés, bizalom, feltétel nélküli szeretet övezi.
  •  A keresztény családi nevelés folytatásaként a katolikus értékek erősítésére kiegészítésére törekszünk, valamint a szülőkkel együttműködve, nevelési elveiket tiszteletben tartva, estenként hátránycsökkentő szerepet betöltve biztosítjuk a gyermek fejlődéséhez, neveléséhez szükséges optimális feltételeket.
  • Hangsúlyozzuk a szabad játék kiemelkedő szerepét, és ezen keresztül a gyermek egyéni sajátosságaihoz igazodó fejlesztést.
  • Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere, keresztény értékrendje és tárgyi környezete által, az életkornak, és egyéni fejlettségnek megfelelő sokszínű tevékenységgel fejlesztjük a gyermek személyiségét, kognitív, szociális és perszonális kompetenciáit.

GYERMEKKÉPÜNK

A keresztény erkölcsösséget, értékrendet magába hordozó, érzelmileg gazdag, környezetében jól tájékozódó, nyitott, érdeklődő, önmagát értékelni tudó és másokat elfogadó, együttműködő gyermek.

BEMUTATKOZÁS

Új óvodánk bemutatása

Kajtár Edvárd atya óvodalelkész gondolatai az óvodáról

CSOPORTJAINK

“Nap” kiscsoport

“Felhő” kiscsoport

“Csillag” középsős csoport

“Hold” nagycsoport

HIRDETMÉNYEK

ESEMÉNYEK

A címekre kattintva megjelenik az adott tartalom

 

Gyermeknap

“Zöld óvoda” pályázat

Gondoskodás az állatokról

Farsang

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe és Balázs-áldás

Adventi gyertyagyújtás

Készület a NEK – 2021-re

Szent Márton napja

“Csodálatos világunk” – óvodások szemével

Őszi hálaadó nap szüreti mulatsággal

Brunszvik Terézre emlékeztünk

Szent Ferenc és az Állatok Világnapja

A Népmese Napja

Új óvodánk bemutatása

Új óvoda megnyitása – “Nyitva van az aranykapu”

Farsang

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe és Balázsáldás

Karácsonyi műsor

Adventi hangverseny

Adventi áhítat

Második gyertyagyújtás

Mikulás ünnepély

Első gyertyagyújtás

Adventi koszorú készítés

Új óvoda átadása – az Pécsi Egyházmegye cikke az eseményről

Szent Márton napja

Nevelőtestületi lelki nap

Nagycsoportos óvodásaink az ÖKO-kuckóban

Kirándulás a Pécsi Állatkertbe

Assisi Szent Ferenc emléknapja és az Állatok Világnapja

A Népmese napja

Nagycsoportosok őszi kirándulása