12
MáJ
2018

A 8. évfolyam ballagása

A 2010 – től 2018 – ig általános iskolánkba járó 57 tanulónk feltarisznyázva, felvirágozva május 12-én ballagott végig az iskolán, majd a Káptalan utcán át a Székesegyházig, ahol hagyományaink szerint szentmisén, majd a ballagási ünnepélyen vettek  részt.

A misére zsúfolásig megtelt a hatalmas templom, és szépen szólt az ének:

„Jertek, Atyám áldottai, és vegyétek az országot, mely nektek készíttetett a világ kezdetétől.”
(ÉE. 550. Introitus a húsvéti időszakra)

Nagy Norbert atya prédikációjában megértéssel beszélt az ünnepeltekhez. Az eltelt 8 év – elég sok. Visszagondolunk, milyen picik voltatok, amikor kezdtétek az általános iskolát. Most egy új korszak kezdődik, átléptetek egy küszöböt. A szülők gyakori panasza, hogy a gyerek kinőtte a cipőjét – „hogy nő ez a gyerek!”  Kinőttetek egy korszakot, és valami új jön – ezt meg kell ünnepelni! Kezdtek naggyá válni. Sokszor úgy tűnik, hogy a fiatalok nem akarnak felnőni. De ti a szüleitek felé is követelitek, hogy nagynak tekintsenek titeket.

Holnap lesz Urunk mennybemenetelének ünnepe. Jézus fölemelkedésésére fogunk emlékezni. Jézus föltámadt, megmutatta magát, majd fölemelkedett az égbe. Sokat beszélt arról, hogy az Atya nagyobb nála, hozzá akar már tartozni. Az Atyától jött és visszatér az Atyához.

Fontos az apukánk, aki fölemel. Az apa húz föl bennünket, vágyunk apánk dicsérő tekintetére, büszkeségére. Észrevetted-e, hogy mekkora lettem, milyen eredményeket szereztem, befejeztem a 8 osztályt, tanulok tovább, lesz családom – apu, ugye nagy vagyok?

Jézus fölemelkedett a mennybe, majd minket is föl akar emelni, utat mutat az Atya felé. Biztat minket, reményt ad. Mi is ballagunk. Úgy leszünk nagyok, ha merünk kérni segítséget, bölcsességet, továbbnövekedést, útmutatást. Imádkozz, volt tanáraidtól, szüleidtől merj kérni, mert föl akarsz emelkedni. Mindnyájan oda akarunk tartozni; az Atyához.

Néhány gondolat az egyetemes könyörgésekből:

Uram, tanárainknak adj további bölcsességet és türelmet!
Erőt és kitartást kérünk az előttünk álló feladatokhoz.
Méltók maradjunk ahhoz az örökséghez, amelyet a Szent Mór Iskola adott!
Hazánk hasznos polgárai lehessünk.

A szentmise utáni ünnepélyt a Magyar Himnusz közös eléneklésével kezdtük.

A műsorban elsőként Szabó T. Anna: Útravaló c. versét hallhattuk   Kozma Réka  7.a osztályos tanulótól.

Bayer László igazgatóhelyettes beszédében többek között arról szólt, hogy az iskolába járás régen dicsőség és megtiszteltetés volt. Ma már természetes. Számotokra ez az iskola volt a szellemi, erkölcsi, lelki műhely, amely titeket alakított. Biztos, hogy Isten akarata volt, hogy mi találkozzunk, és nevelhessünk benneteket. Hála ezért neki! Tarásznyáitokba teszek néhány jelképes pogácsát. Köztük az emlékeink. Ne felejtsétek el közös életünk eseményeit! Másik a keresztény értékrend, amely segít megkülönböztetni és választani a jó és a rossz között. A mai nap ne felejtsetek köszönetet mondani szüleiteknek és tanáraitoknak, akik segítettek idáig eljutni. Az alapokat leraktuk, rajtatok áll, mit raktok rá!

Ezután Tolnai Barnabás. – ballagó diák zenélt az orgonán; nevezetesen a „Promenádot – Séta-témát” Muszorgszkij: Egy kiállítás képei  c. művéből.

A szokásos rendnek megfelelően a ballagók nevében búcsúzott Ortmann Anna, Lenti Csanád és Nagy Jeromos.

Hányadikos vagy? Nyolcadikos? Akkor félszavakból is megértjük egymást.
Ha azt mondom; osztály, te azt mondod – közösség, összetartás. stb.stb.

Kedvesen felidézték osztályuk életének legemlékezetesebb motívumait, emlékeit.

A 7. évf. nevében Benkő Luca és Csonka Ádám mondta el, mit jelentett számukra a nyolcadikosok jelenléte, és szeretettel búcsúztatták őket.

A Nagykórus Orazzio Vecchi: Néked zeng ez a dal c. kórusművét énekelte St. Balázs vezényletével.

A végzősök jutalmazása, díjazása Gyetvainé Szenczi Erika igazgatónő feladata volt, aki minden név mellé felsorolta azon szép indoklásokat, amelyeknek köszönhetően elismerés, könyvjutalom és taps járt nekik. Ilyen szempontok voltak:

Szorgalom, eredményesség, közösségi munka, példamutatás, tisztelettudó, hiteles keresztény magatartás

Egry Luca

Berényi Petra

Csete Márton

Kovács Sebestyén

Szelényi Artúr

Ezek után a Boldogasszony, anyánk kezdetű nemzeti énekünkkel záródott a ballagási ünnepség.

KÉPGALÉRIA
Velner Eszter fotóiból