12
JúN
2020

A 8. évfolyam ballagása

A különleges, „digitális korszak” végeztével rendhagyó, de mégiscsak valóságos ballagást rendezhettünk nyolcadik évfolyamos osztályaink részére 2020. június 12-én.

Hogy ne legyen nagy tömeg és zsúfoltság, három fordulóban, mindegyik osztály külön ballagott.

Az esemény részletei voltak a tanteremben való gyülekezés után a hagyományos vonulás a tanárokkal, ezúttal hangszórón megszólaló zenére, mivel nem volt idő és lehetőség a közös daltanulásra. Az ünnepélyek megrendezésének helyszíne a hangversenyterem volt, amely még így is kicsinek bizonyult a nagy érdeklődéshez. A Magyar Himnusz eléneklése után Péter atya gondolatait hallhattuk, aki kedves derűvel fogalmazta meg ezen időszak gondjait, lehetőségeit; „Visszajöttünk, hogy elbúcsúzhassunk!”

Ezután következett az osztályfőnök beszéde, amelyet nagyon jó volt hallgatni. Minden tanulót megnevezve, annak személyiségét kedvesen megfogalmazva, sok szeretettel és a jövőre vonatkozó bizakodással méltatták a gyerekeket, nem elhallgatva a nehezebb pillanatokat sem. Volt, aki minden tanulót egy paletta színével jelölt meg beszédében, majd megindokolta, hogy miért erre a színre esett a választása. Egyébként mindhárom nyolcadikos társaságnak képzőművész osztályfőnöke volt: 8.a – Kovalovszki Éva, 8.b – Velner Eszter, 8.c – Englertné Török Ildikó személyében.

Zenei programelemeket is tartalmazott a rendezvény; csellón játszott Merics Orsolya – Csányiné Imre Zsuzsanna tehetséges tanítványa, Papp Ágoston zongorakíséretével.

Az osztályok tanulói részéről is hallhattunk beszédeket, komolyat, vicceset, egyénit, közösségit egyaránt,  ami sokszor meglepően jól egybecsengett a már elhangzott osztályfőnöki gondolatokkal.

„Azhol én elmegyek” – zengett fel ezután Vástyán Kadosa hangján a népdal, Tumpekné Kuti Ágnes felkészítésében.

Majd a felsősök igazgatóhelyettese, Lukács Zsuzsanna vette át a szót, és nagyon örült, hogy sok kiváló gyereknek adhat át jutalomkönyveket.

Külön virágos köszönet járt a végén az osztályokat leginkább segítő szülőknek is.

Végül a Szentháromság tiszteletére íródott dal – „Áldjon meg minket” – közös éneklésével záródott mindhárom társaság ballagási ünnepélye.

KÉPGALÉRIA
Gyöngyösi István fotóiból