13
áPR
2018

III. Musica Sacra Egyházzenei Énekverseny a Szent Mór Iskolaközpontban

Április 12-én harmadik alkalommal rendeztük meg iskolánkban a Musica Sacra Egyházzenei Énekversenyt. A sok hónapos előkészítő munka része volt a megtanulásra javasolt dallista bővítése. Idén már 155 dallamból lehetett választani, és külön kérés volt, hogy minden megjelölt kategóriából tanuljanak meg a jelentkezők néhányat; mindenképpen ismerkedjenek meg az introitusokkal, communiokkal, himnuszok, szekvenciák és a válaszos zsoltárok világával, valamint a hagyományos verses népénekek legértékesebb darabjaival. E szerint kellett minimum 4 megtanult dalt feljegyezni a nevezési lapra, amelyből tetszés szerint lehetett bemutatót énekelni a verseny napján a közönség és a zsűri előtt. Szabad volt kottából is énekelni, mégis a legtöbben szépen, kívülről megtanulták műsorukat. Az igényes bemutatkozások után ritkán kért a zsűri még további éneklést, hiszen a választott anyag sokoldalúsága és szépsége legtöbbször már meggyőző volt. A legtöbb jelentkező 5 dalt tanult meg, de volt csoport, amely 15 megtanult énekkel érkezett! A nevezési lapok szépsége, díszes, ötletes dekorálása és a dallisták tanulmányozhatók a FOTOGALÉRIÁK mellékleteiben.

A szakmai zsűri:
Kovács Szilárd orgonaművész, egyházmegyei zeneigazgató, székesegyházi kántor
Stauróczky Balázs karmester és karnagy
Tumpekné Kuti Ágnes énekművész, énektanár

 

A pontos érkezés, az ügyes vonulás, az igényes felkészülés mind azt mutatja, hogy a programban részt vállaló tanítók és tanárok példaértékű munkát végeztek ennek a szép ünnepnek a lebonyolításáért. Hálás köszönet érte! A felkészítő pedagógusok a zsűritől köszönő okleveleket vehettek át.

Az összesítő táblázat végén látható, hogy 12 felkészítő tanár 209 tanulója énekelt a jelenlévő 24 csoportban. Ezek közül 4 ezüst, 17 arany és 3 kiemelt arany minősítést kapott.

Az a célkitűzés, hogy minél többen vállaljuk az igényes liturgikus daléneklést, csodálatosan megvalósult ezen a szép napon. Elhangzott azon örömünk és reményünk megfogalmazása is, hogy aki ilyen szép zenei anyagból táplálkozik, megtanulja és gyönyörűen mások örömére is előadja, az a későbbiekben már nem éri be ennél kevesebbel, igénytelen templomi muzsikával. Lehet, hogy itt ülnek a jövő Schola-alapítói talán épp annak köszönhetően, hogy szívükhöz nőtt a szent zene iránti szeretet.

Közös ének a bevezető ünnepélyen.
Megszólaltatható az
1. részben, a 2. részben részt vevőkkel. Elhangzott még a Jöjj, Szentlélek Úristen kezdetű dal is.  (Kattints a jelzett helyekre!)

Hagyományainkhoz híven az ünnepi bevezetőben volt diavetítés is, amely az ünnepi jelképek, ajándékok kiválasztásának szempontjairól nyújtott tájékoztatást. Idén az Orgonáló Szent Cecília festmény eredetijéről is szó esett, amely egy barokk orgonakarzat éke a székelyföldi Gelence középkori műemlék templomából. Az ütött-kopott festmény és a sípok nélküli orgona szomorú látványát is bemutattuk néhány 1984-ben készült fotón, majd örömünket azon, hogy ez a templom karzatostul, orgonástul csodálatosan megújult a közelmúltban.

A Cecília alak mellett látható Hárfázó Dávid király képe is fölkerült az ajándék hűtőmágnesre, így a zsoltárok írója és megszólaltatója; mintegy az ószövetségi – , majd Szent Cecília az újszövetségi musica sacra jelképe is lehet. Szó volt még arról is, hogy iskolánk tulajdonképpen a múlt század végén Dulánszky Nándor  püspök által megalapított Székesegyházi Énekiskola jogutódja, így ez is kötelez minket a szent zene tiszteletére és minőségi megszólaltatására. Alsósaink épülete kimondottan nekik készült, amelyet a körbefutó latin szöveg is magyaráz. Kedves, nem túl szakszerű „vissza”-fordítás a szövegből:

…MUSICAE SACRAE AEDES… – …ÉDES SZENT ZENE…

Újdonság és különlegesség is volt ezen a rendezvényen. Az első csoport tagságát az alsósok szentmiséinek szolgálatában rendszeresen részt vevő tanulók – szépen felöltözött ministránsok és könyörgők – alkották. A terv csak egy bemutató volt, de ez olyan szépre sikerült, hogy a zsűri azonnal kinevezte őket arany okleveles csoportnak.

A többi különlegességet vendégeink jelentették – a mohácsi Park Utcai Katolikus Általános Iskolából egy fiú testvérpár érkezett, akik oktáv-párhuzamban együtt, és felváltva külön-külön is részt vállalva a választott dalok előadásában igen kedvesen szóltak. A Ciszterci Nevelési Központból érkezők is nagy örömet szereztek 25 tagú, gyönyörű hangú kicsikből álló kórusukkal, és a felsősök alkotta csoportjukkal. Külön köszönjük, hogy megtisztelték programunkat!

A tavalyi beszámoló vége arról szólt, hogy a bemutató előtti napokban, hetekben öröm volt végigmenni az iskola folyosóin, hol itt, hol ott hallhattuk a szent zenét gyakorló csoportok hangját, amely a sok iskolai lárma közepette végre olyan gyermekhang, amelyet hallgatni gyönyörűség. Mindez – hála Istennek – idén is megismétlődött!

A mellékelt táblázatban végignézhető, végighallgatható a program. A képekre kattintva felnagyíthatóak, a csoportok nevére kattintva pedig Mp3-ban meghallgathatóak a műsorszámok. (Mindez egyesével le is tölthető.)

Csoport, osztály Létszám Tanár Iskola Minősítés
Mise szolgálók csoportja 17 fő Köcsky Tiborné Szent Mór Arany
1.a) „Jézust dicsérjük” 14 fő Sándorné Kiss Gabriella és Széles Edit Szent Mór Ezüst
1.b) Lányok 8 fő Gyöngyösi István Szent Mór Arany
1.b) Fiúk 12 fő Gyöngyösi István Szent Mór Ezüst
2.a) Szolfézs          kamaracsoportja 6 fő Kónya Attiláné Szent Mór Arany
2.b) Szolfézs csoport 13 fő Vörösné Károly Andrea Szent Mór Arany
2.c) Osztály 21 fő

 

Periskicsné Tillai Zsófia Szent Mór Arany
3.a) „3. Aladárok” 10 fő Szalainé Fábián
Zsuzsanna
Szent Mór Arany
3.b) Gaál-Horváth duó 2 fő Gyöngyösi István Szent Mór Ezüst
3.b) Szuper lánycsapat 3 fő Gyöngyösi István Szent Mór Arany
3.b) Arany hatosai 6 fő Gyöngyösi István Szent Mór Arany
3.b) Nagy Leány csoport 4 fő Gyöngyösi István Szent Mór Arany
5.a) Szolfézs csoport 7 fő Vörösné Károly Andrea Szent Mór Arany
Mangold Dárius és Mangold Damján 2 fő – testvérpár Horváthy Lenke Mohács,
Park Utcai Katolikus Ált. Iskola
Arany
3.c) Osztály 17 fő Köcsky Tiborné és
Sándorné Kiss Gabriella
Szent Mór Ezüst
4.a) „Orgonasípok” 8 fő Sándorné Kiss Gabriella Szent Mór Arany
4.b) Fiúk 6 fő Sós Csilla Szent Mór Arany
4.b) Lányok 4 fő Sós Csilla Szent Mór Kiemelt Arany
5.b) Leány kvartett 4 fő Sándorné Kiss Gabriella Szent Mór Arany
5.b) Vegyes csoport 4 fő Sándorné Kiss Gabriella Szent Mór Arany
5.b) Tóth-Budavári duó 2 fő Sándorné Kiss Gabriella Szent Mór Arany
6.c) Szolfézs csoport 9 fő Sándorné Kiss Gabriella Szent Mór Kiemelt Arany
Musica Sacra Kórus 25 fő Gyöngyiné Fülöp Judit CNK Szent Margit Iskola Kiemelt Arany
CNK Felsős Csoport 5 fő Porvayné Buzás Inez CNK Szent Margit Iskola Arany

 

KÉPGALÉRIÁK
Gyöngyösi István fotóiból

AZ ESEMÉNYRŐL

A NEVEZÉSI LAPOKRÓL

Oklevelek, Emléklap és Köszönet a felkészítő tanároknak