14
SZEPT
2017

A Szent Kereszt kápolna búcsúja

A Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén, szeptember 14-én emlékmisét tartottunk Hunyadi úti épületünk Szent Kereszt kápolnájában. Ezzel megünnepeltük a kápolna búcsúját, és egyben megemlékeztünk elhunyt „szentmóros” tanár- és diáktársainktól.

A szentmisét Szép Attila atya – az Egyházmegyei Hivatal irodaigazgatója – celebrálta. Homíliájában szép gondolatokkal magyarázta az ünnep lényegét, amely két régi eseményt egyesít; a Szent Kereszt megtalálását, ill. a Szent Kereszt felmagasztalását. A kereszt függőlegesen fölfelé irányít, vízszintesen pedig az ölelésre tárt, szerető karokra emlékeztet. Van olyan templom, ahol csak a kereszten függő Jézus az oltárkép. Ratzinger bíboros is említésre került, aki még Németországban a pápasága (XVI. Benedek) előtt kiállt az iskolákban elhelyezett kereszt, mint mindannyiunkat érintő jelkép jogosságáért. Attila atya a mise végén még egy kedves anekdotát is elmesélt a katolikus iskola fegyelmi helyzete és a kereszt jelenléte említésével.

 

A szentmisén elhangzott egyetemes könyörgések 

  • Istenünk! Add, hogy hívő néped megtisztuljon a bűn minden szennyfoltjától szent véred által!

 

  • Jézusunk! Kérünk Téged, hogy egyházad pásztorai szent véred által megerősödve példát mutassanak a kereszt türelmes hordozásában!

 

  • Urunk! Segítsd iskolánk minden munkatársát, hogy a Te tetszésedre munkálkodhassanak a ránk bízottak testi, szellemi és lelki növekedésén!

 

  • Mennyei Atyánk! Kérünk, hogy testi, lelki bajoktól szenvedő testvéreink szent véred erejéből vigasztalást merítsenek!

 

  • Jézus Urunk! Add, hogy a kereszten kiontott szent véred szabadulást adjon a szenvedő és tisztuló lelkeknek! A mai napon különösen könyörgünk iskolánk elhunyt tanáraiért, tanulóiért és minden hozzád költözött testvérünkért! Adj nekik örök üdvösséget!

 

Kérünk Téged, hallgass meg minket!

KÉPGALÉRIA