19
AUG
2019

A tankönyvosztás rendje

Tisztelt Szülők!

 

A 2019/2020-as tanévben – évfolyamoktól és tantárgyaktól függetlenül – a Szent Mór Iskolaközpont minden tanulója új tankönyvből tanulhat, melynek az állami támogatáson felüli többletköltségeit a térítésmentes tankönyvre jogosult tanulók esetében az intézmény fenntartója, a Pécsi Egyházmegye biztosítja.

A tankönyveket az augusztus 26-i héten tudják átvenni a szülők, vagy a tanulók.

A tankönyvosztás rendje a következőképpen alakul:

 

  1. augusztus 26. hétfő: alsó tagozat.

Az osztályfőnökök veszik át a könyveket.

  1. augusztus 27. kedd:

8:00 – 10:00 óra: 5.-6. évfolyam
10:00 – 13:00 óra: 9.-10. évfolyam
14:00 – 17:00 óra: 11.-12. évfolyam

  1. augusztus 28. szerda:

8:00 – 11:00 óra: 7.-8. évfolyam
13:00 – 15:00 óra: 9. -10. évfolyam
15:00 – 17:00 óra: 5.-6. évfolyam

  1. augusztus 29. csütörtök:

8:00 – 10:00 óra: 5.-6. évfolyam
10:00 – 12:00 óra: 11.-12. évfolyam
13:00 – 16:00 óra: 7.-8. évfolyam.

ÁTVÉTEL: PAPNÖVELDE u. fsz. Földrajz szaktanteremben.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy a 10.-12. évfolyamban térítésmentes tankönyvre jogosultak a szükséges igazolásokat/határozatokat nyújtsák be a tankönyvek átvételéhez. Az igazolások benyújtása feltétel a tankönyvek térítésmentes átvételéhez.

TÉRÍTÉSMENTES TANKÖNYVELLÁTÁSRA JOGOSULTAK:

 A tartósan beteg, igazolhatja: szakorvos által kiállított igazolás
 A testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, igazolhatja: szakorvos által kiállított igazolás
 A pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), igazolhatja: szakorvos által kiállított igazolás
 A három vagy többgyermekes családban élő, igazolhatja: családi pótlék összegét tartalmazó bérjegyzék, számlakivonat vagy postai utalvány
 A nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, igazolhatja: családi pótlék összegét tartalmazó bérjegyzék, számlakivonat vagy postai utalvány
 A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló, igazolhatja: gyermekvédelmi kedvezmény határozata. Június 30 ig a gyermekvédelmi kedvezményt újra meg kell igényelni.

 

Tisztelettel:

Nagy Andrea

igazgató