08
DEC
2017

Alsós adventi lelki nap

Az adventi időszak egyik legszebb napja a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe. December 8-án került sor az alsósok lelki napjára, amelyet a Papnövelde úti kápolnában, SZENTMISÉVEL kezdtünk. A Kicsinyek Kórusának zenei szolgálatát kiemelten említhetjük, mert a liturgiához illő kórusművek, zsoltárok mind úgy szóltak, hogy méltó volt az ünnephez. A becsengetéskor a gregorián Salve Reginát énekelték, miközben bevonult a Székesegyház plébánosa a ministránsokkal. Dr. Kajtár Edvárd atya örömmel köszöntötte a gyermekközösséget, és örömmel töltötte el szívünket mindaz, amit mondott. A Szűzanya szépségéről, a bűn által okozott csúnyaságról úgy beszélt, sőt a homília alkalmából úgy beszélgetett a gyerekekkel, hogy abból sok mindent meg tudtak érteni a Boldogságos Szűz tisztaságának dogmájából. Felfigyeltünk arra, hogy a kápolna mennyezetén az egyik kazettakép is a szépségtől és tisztaságtól sugárzó Máriát ábrázolja. Edvárd atya a szentmise végén külön megköszönte azt, hogy az alsós iskolaközösség ilyen szépen énekel és imádkozik.

A délelőtt folyamán még sok emlékezetes program várt a gyerekekre, amelyek előkészítésére a tanítóik nagyon sok időt és odafigyelést fordítottak. A kápolnában megtartott SZENTSÉGIMÁDÁS a mécsesekkel, imákkal, dalokkal – csenddel – méltó és fölemelő volt. A negyedikesek szentségimádására több pap is érkezett, hogy utána az ünnepi készületi időben illő módon elvégezhessék szentgyónásukat.

A vetített képekből, zenékből és kérdésekből álló KÉPMEDITÁCIÓ – saját magunknak megfogalmazható válaszokkal gondolatainkat, az ünnep előtti lelkiállapotunkat is felmérte és kicsit a jó felé irányította. Ezt az eseményt KISCSOPORTOS beszélgetések követték.

A nap fénypontjait a Joseph Kett – féle módszer alapján kidolgozott PADLÓKÉPES FOGLALKOZÁSOK jelentették. A hittantanárok vezetésével három helyszínen is épült kép a padlón; előkészített, hozott, helyszínen rögtönzött elemekből. A központi témát természetesen az adventi koszorú, a várakozás és a szent éj körüli valós és mesés események alkották. Hihetetlenül élményszerű ez a feldolgozási mód, az aktivitás, kreativitás, a gondolkodás, a következtetés, az együttműködés és a lélek fölemelkedése egyaránt létrejön a tevékenység folyamán. A végeredmény pedig egy csodálatos 3 dimenziós kép, amelynek emlékét sokáig felidézhetjük; ha lefotóztuk, újra át is élhetjük.

A KÉZMŰVESKEDÉS alatt a kicsiknél azt értettük, hogy rajzolják, színezik, kivágják és összeállítják az advent és karácsony motívumait.

Hiába örültek előre a gyerekek, hogy ezen a napon nem kell tanulni; mégis azt hiszem, a különböző események átélése során többet tanultak, mint máskor több hét alatt!

KÉPGALÉRIA
Gyöngyösi István és Széles Edit fotóiból

HANGTÁR
A szentmise dalanyagából:

Salve Regina – kórus

Responzórium

Alleluja

Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő

Communio – Magnificat

Várj és ne félj

Égi Szűzvirág – kórus

Részletek a szentmisén kivetített diasorból