18
JAN
2021

Békesség e háznak! – házszentelés a Szent Mór Iskolaközpontban

Egy nehéz évet mögöttünk hagyva a 2021-et a Szent Mór Iskolaközpont házszenteléssel kezdte, melynek keretében az intézmény valamennyi terme és helyisége megáldásra került január első heteiben.

A házszentelés hagyománya Vízkereszt időszakához kötődik: a pap szenteltvízzel hinti meg a házat, majd a szemöldökfára krétával felírja a 20+C+M+B+21 feliratot. A népnyelv a három betűt a Háromkirályoknak, Gáspárnak, Menyhértnek és Boldizsárnak tulajdonítja, de emellett egy másik értelmezés is helyet kap, miszerint a „Krisztus áldja meg e házat” áldás latin megfelelőjének kezdőbetűit (Christus Mansionem Benedicat) tartalmazza az írás.

A Szent Mór Iskolaközpont iskolalelkésze, Lápossy Péter atya két ministránssal járta körbe az épületet és egy egyszerű, de annál meghittebb szertartás keretében elvégezte a megáldásokat. Az iskola diákjai szeretettel és izgalommal várták Péter atyát, hogy szentelje meg a mindennapok színtereit, köztük az osztályok saját termeit is. Az elmúlt év után különösen felemelő volt együtt megélni ezt a pillanatot és közösen imádkozni az egységért, védelemért, egészségért. A tanulók egy, kifejezetten az eseményhez készült szentkártyát is kaptak, hogy egész évben emlékeztesse őket az iskola közösségének megtartó erejére. Habár a gimnazisták egyelőre még otthonról tanulnak, a házszentelés során az ő termeik, valamint a tanári és közösségi terek is megszentelődtek, várva mielőbbi visszatérésüket.

KÉPGALÉRIA