27
áPR
2019

Beszámoló a Musica Sacra Egyházzenei Énekversenyről

2019. ápr. 26-án rendeztük IV. Musica Sacra Egyházzenei Énekversenyünket a Szent Mór Iskolaközpont Papnövelde úti épületének kápolnájában. A rendezvény célja, hogy zenei anyanyelvünkké váljon elődeink csodálatos egyházzenei kincse, a magyar (és latin) gregoriánum, a zsoltárok, himnuszok,  szekvenciák és verses népénekek hatalmas gyűjteménye, amely olyan zenei és lelki tartalmak hordozója, amelyek mindnyájunkat gazdagíthatnak.

Pontosan egy nappal korábban érkezett meg a helyszínre a régen várt orgona; az olasz Viscount gyár Chorum 40 típusú, kétmanuálos, pedálos, gyönyörű hangú hangszere, amely nagy örömöt jelentett mindannyiunknak.

Pénteken két fordulóban rendeztük meg az eseményt, először az első három évfolyamot hívtuk az egyházi zene ünnepére. A szépen felöltözött, és az esemény rangjához méltó módon felsorakozott gyerekeket, kísérőiket és a zsűri tagjait Gyöngyösi István köszöntötte, majd közös éneklésre invitálta az egybegyűlteket: „Hol szeretet és egyetértés, ott van az Isten” (Mp3) – természetesen az új orgona kíséretével. Ezen ének szövege a legteljesebben kifejezi együttlétünk lényegét.

Ezután egy rövid filmösszeállítást láthattunk, amely az „Isten hangjai” című filmből került válogatásra érdekességként, hogy más kultúrákban hogyan imádkoznak énekkel, zenével, tánccal.

Mi pedig így éneklünk hitünk szent titkairól – vetítésre került az Eucharisztikus Világkongresszus tiszteletére készült, Kovács Szilárd orgonaművész által rendezett székesegyházi felvétel az „Itt jelen vagyon = Hic adest praesto” kezdetű ének latin verziójának megszólaltatásáról készült film részlete, melyen iskolánk kórusai vettek részt. A Kicsinyek Kórusának egyik versszakát – vetítve a szöveget – közösen hozzá is énekelhették az épp jelenlévő kórustagok.

Ezután került sor az idei ajándékok bemutatására, melyet minden résztvevőnek elkészítettünk; nevezetesen egy hűtőmágnest és egy könyvjelzőt. Mindkettőnek központi figurája egy különleges Szent Cecília ábrázolás volt, ahol egy kottát tartó angyalka is helyet kapott Orazio Gentileschi olasz mester 1610-ben készült festményén.

Sor került a zsűri tagjainak bemutatására is, majd megkezdődött a csoportok éneklése. Nevezési lapjukon megjelölték választott dalaikat, és ahol a zsűri szükségesnek látta, ezután a listából még egyéb énekelni valót is kérhetett.

A forduló végén elhangzott az eredményhirdetés, ahol Péter atya örömét fejezte ki, hogy ismerjük, szeretjük és énekeljük egyházi dalkincsünket, Kuti Ágnes énektechnikai, Stauróczky Balázs pedig egyházzenei vonatkozású véleményt és a továbbiakra vonatkozó tanácsokat mondott a résztvevőknek. A nap során csak arany és ezüst oklevelet osztottak annak örömére, hogy a mérce és a színvonal egyaránt magas volt.

A nagyobbak fordulóját meglepetés indította; nevezetesen a mohácsi Park Utcai Katolikus Általános Iskola „Stella Maris” = Tenger Csillaga – kamarakórusa; Koleszárné Győrki Gizella vezetésével. Választásuk Jézus énekekről szólt, elsőként „Harmat Artúr: Jézus Szíve, legtisztább szív” –  majd „Calligaris Ferenc: Ó Jézus emlékezni Rád” c. dalait adták elő többszólamú, kórusra írt változatokban, igen pontosan, szépen, tisztán a Soóky István szerkesztette Iskolai Kórusok Könyve 1997 évi kiadásából. Tudnivaló, hogy iskolájuk kóruskultúrája sok évtizede a legmagasabb szinten is elismeréseket szerez, így igazán örülhettünk, hogy megajándékoztak minket szép műsorukkal.

Fölsőseink programjai után ismét vendégeket hallhattunk; a már tavaly is sikeresen szereplő 40 tagú (!) CNK Musica Sacra Kórust – Gyöngyiné Fülöp Judit vezetésével. Az iskolájuk címerét tartalmazó egyenruhájukban ragyogó gyerekek óriási repertoárt vállalva érkeztek; 15 dalt hoztak három gyűjteményből: az Éneklő Egyházból, a Graduale Hungaricumból és a Liber Usualisból. A csapat 1 – 6. évfolyamos tanulókból állt. Itt – és a korábbi szereplőknél is – éreztük az idő szorításának korlátozását; nagy kár, hogy nem hallgathattunk meg tőlük még további dallamokat is.

Persze nem hiábavaló a tudás, ezek az énekelt imák belénk ágyazódva átalakítanak minket, jobbá tesznek, és alkalmassá a liturgia és az iskolai imaélet minél magasabb szintű szolgálatára.

Ez is volt a célja az egész rendezvényünknek, amelynek végeztével jó érzéssel nyugtázható, hogy sok gyereknek, tanárnak, szülőnek ez fontos, és képes a többieknek is példát mutatni akár egy ilyen ünnepen, akár a hétköznapok világában. Köszönet mindenkinek, aki bármit is tett, segített, előmozdított ennek az ügynek a sikeréért!

A Musica Sacra Egyházzenei Énekverseny résztvevői

(A csoportnevekre kattintva műsoruk meghallgatható)

NÉV LÉTSZÁM BETANÍTÓ DALOK

MINŐSÍTÉS

1.a) osztály szolfézsosai: SCHOLA IUVENIS = Ifjú scholások 12 Dr. Éváné Maczkó Judit 4

EZÜST

 

1.b) osztály

24 Steiner Eszter 4

ARANY

 

1.b) osztályból 4 kislány

4 Steiner Eszter 4

ARANY

 

2.a) osztály

20 Kollárné Széles Edit

Sándorné Kiss Gabriella

4

EZÜST

 

2.b) osztály

22 Gyöngyösi István 5

ARANY

 

3.a) osztály szolfézs csoportja

7 Kopjár Anikó 4

EZÜST

 

3.b) osztály

21 Novotnyné Pukli Annamária 4

ARANY

 

3.c) osztály

22 Periskicsné Tillai Zsófia 4

KIEMELT

ARANY

 

4.a) osztály csoportja

12 Szalainé Fábián Zsuzsanna 4

KIEMELT

ARANY

 

 

4.b) osztály 19 Gyöngyösi István 6

ARANY

 

 

4.b) Lány csoport 7 Gyöngyösi István 4

EZÜST

 

4.b) Gaál Zsombor – Vajda Bercel 2 Önálló 5

ARANY

 

4.c) szolfézs csoport 11 Sándorné Kiss Gabriella 4

ARANY

 

 

5.a) osztály 20 Haramzáné Murányi Anikó 4

EZÜST

 

 

5.b) osztály 25 Haramzáné Murányi Anikó 4

EZÜST

 

 

6.a) szolfézs csoport 5 Sándorné Kiss Gabriella 4

ARANY

 

 

7.b.c) szolfézs csoport 11 Sándorné Kiss Gabriella 5

EZÜST

 

 

9.f) osztály 15 Haramzáné Murányi Anikó 4

ARANY

 

 

Park Utcai Katolikus Általános Iskola (Mohács) „Stella Maris” kamarakórusa 11 Koleszárné
Győrki Gizella
8

ARANY

 

 

CNK „Musica Sacra” Kórusa

39 Gyöngyiné
Fülöp Judit
15 (!)

ARANY

A résztvevők bemutatkozása utáni percekben amíg a zsűri tanácskozott, a nép ismét együtt énekelt: „Ne féljetek, örüljetek, Krisztus győzelmesen föltámadt!” Az orgona crescendo felépítésű kíséretével, rögtönzött díszítéseivel jól alátámasztotta a lelkes közösségi éneket. Megjegyzendő, hogy Pécsett, ahol már kétszer is volt Taizé-i Ifjúsági Világtalálkozó, amelyen nagy tömegekben egyaránt megéltük a csend és a zene imádságos erejét, hallgathattuk Roger Schütz atya gondolatait, igenis helye van a meditatív taizé-i énekeknek is, amelyek a Szent Mór Iskolaközpont diákjainak a fejében és lelkében is rendszeresen jelen vannak akár a kápolnai, akár az egyéb – nem kimondottan szentmisén való – lelki együttlétnek.

Összegzés: 20 csoport 296 tanuló 11 pedagógus Átlag

5 dal

7  EZÜST

13 ARANY
(Közöttük 2 KIEMELT

ARANY)

A zsűri szakmai értékelésében külön dicséretet kaptak:

 • a teljes osztályközösséget felsorakoztató csoportok
 • a szólók, kis csoportok és a teljes kar váltakozásával bátran élők
 • az igényesebb, érdekesebb dalokat előadók
 • a mutáló fiúk
 • a vendégeink különleges programja, a többszólamúság ill. a nagy létszámú, egységes szép gyermekhangot produkáló kórus
 • a felkészítő tanárok kitartó és elszánt, eredményes munkája

Tanulságként, ill. magyarázatként megjegyzésre került információk:

 • a szöveg által meghatározott tempó a cél, a lendületesség és nem a leírt ritmushoz mindenáron ragaszkodó előadásmód
 • a kicsiknél tapasztalható lelkesedés jó lenne, ha megmaradna fölsős korukra is
 • az intonációs problémák
 • az előírtnál lényegesen mélyebb hangon való kezdés
 • a jól megértett szöveg előadása hitelesebb, nem mindig elég a pontosan leénekelt kotta

Összességében egy ragyogó délelőttöt éltünk át együtt, mindnyájan „örvendeztük az Úrban”.
Köszönet minden résztvevőnek, felkészítőnek, szervezőnek, értékelőnek, kísérőnek, szülőnek, akik bármiben is áldozatot vállaltak ezen ügyünk sikeréért!

A legszebb nevezési lapok:

 

 

 

 

 

 

 

KÉPGALÉRIA
Velner Eszter és Gyöngyösi István fotóiból