21
OKT
2021

Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért – a Szent Mórban is

2005-ben Venezuelából indult az a mozgalom, amely a gyermekeket minden év október 18-án 9 órakor közös rózsafüzér imádságra buzdítja. Iskolánk már több éve csatlakozik ehhez a felhíváshoz: idén a járványhelyzet miatt két-két évfolyam imádkozott közösen a Papnövelde utcai kápolnában.

„Ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni” – Szent Pió atya ezekkel a szavakkal hívta áhítatra a gyermekeket, és ennek fényében gyűlt össze idén is az iskolánk valamennyi diákja, hogy egységért és békéért fohászkodjon a Szűzanyához. Az október hónap amúgy is kitüntetett szereppel bír a hónapok sorában, ilyenkor különleges figyelemmel fordulunk Égi Édesanyánkhoz.

Hétfő délelőtt négy tanórán keresztül zengett ima a folyosókon, a nagygimnazistáktól a friss felső tagozatosokig követték egymást a gyerekek az iskolai kápolnában. A világosság olvasójának titkairól nemcsak az Üdvözlégy Mária imádságokban, hanem a tizedek előtt felolvasott evangéliumi szakaszokon keresztül is elmélkedhettek a tanulók. Az előimádkozást tizedenként más-más osztály vállalta, egy-egy gyermek képviseletében, akik a végén apró jutalmat kaptak szolgálatukért. Valamennyi titkot egy-egy taizé-i ének vezetett be, ezzel emelve a fényét az imaórának.

Az idei alkalom – a tavalyihoz hasonlóan – tovább élesztette a remény lángját: az egyre növekvő megbetegedések idején Szűz Mária köpenye az, ami oltalmat adhat iskolánknak, így az egységen és a békén túl a gyógyuló világért is könyörgött a szív és szólt a száj.

A felhívásban iskolánk alsósai is részt vettek.

Alább megtekinthetők az eseményről készült fotóanyagunk (alsósok, felsősök, gimnazisták) válogatott képei.