28
OKT
2017

Események az 5-11. évfolyam részvételével Szent Mór püspök emlékére

     Miután alsósaink október 25-én ünnepeltek, az 5 – 11. évfolyam számára 28-án, szombaton került sor a Szent Mór tiszteletére rendezett programokra. Ők is szentmisével kezdték a napot, melyet Norbert atya celebrált. A zenei szolgálatot a Fölsős Szkóla  és a Vegyeskar látta el Stauróczky Balázs vezényletével, Gyöngyösi István orgonista közreműködésével.

A Székesegyház egykori karnagya, Hölzl Ser. Ferenc Szent Mór énekét (Mp3) minden évben énekeljük ezen az ünnepen:

A homíliában a következő gondolatok szerepeltek:

      Iskolánk névadója – 1000 évvel ezelőtt élt. Legendáit ismerjük, Szent István és Szent Imre kitüntette figyelmével. Magyar szülőktől született. Jó fölidézni őt. Szent István uralkodásának elején iskolás gyerek volt. 1030 körül már a pannonhalmi bencés kolostor apátja volt. Ebben az időben látogatta meg Szent István, majd elküldte Pécsre püspöknek. 1046-os lázadás alatt, amikor Szent Gellértet és más főpapokat is megöltek, Mórnak nem esett bántódása. II. Endre király koronázásán is részt vett, aláírása pedig ott van a Tihanyi Apátság alapítólevelén. Első magyar íróként ő vetette papírra Szent Zoerard András és Benedek történetét – latinul. 1925-ben XI. Pius pápa a Pécsi Egyházmegye társvédőszentjévé nyilvánította Boldog Mórt, akit egyházmegyénkben szentként tisztelünk. A Szent Mór nevet mostanában sokszor hallhatjuk. Mohácson Boldog Gizella nevét viseli az egyik iskola, és azokra a gyerekekre és tanárokra irányítja ez az elnevezés a gondolatot, akik oda járnak. Szent Mór nevének kiejtésekor is elsősorban az iskola jut eszünkbe. Ahogy a cserkészek is – pl. 604-es – ilyenkor nem a számra gondolunk, hanem a mögötte lévő emberekre. Jó „szentmóros”-nak lenni. Majd ha 20, 50. érettségi találkozóra jönnek össze a szentmórosok, lesz mire emlékezni. Itt élünk meg sok mélypontot és csúcspontot. Lelki, szellemi élet, hivatás, talán párkapcsolat kialakulásának helyszíne. Itt találjuk az életünk értelmét – szentmórosként. Ezt őrizni akarjuk, mint a keresztények – ők a Krisztuséi, hozzá tartozók. S a név mindig valahogy többet mutat, szeretünk a saját nevünkre is gondolni, kezdőbetűi már indítja a gondolatainkat. Hogyan szólítanak titeket, osztályotokat, közösségeteket? Fontos, hogy jó szellemű csapatod, osztályod, iskolád legyen. Pál apostol írásából hallottuk, hogy mennyi mindent jól kell csinálnunk. Van is egy elvárás, hogy a szentmóros „ütős” legyen. Itt van a belvárosban, az egyházmegye legnagyobb iskolája. Jó nagynak, kiválasztottnak, fontosnak lenni. Aki különlegesnek érzi magát, jobban tud teljesíteni is. Ki akarjuk hozni magunkból a legjobbat. Isten ezt várja, akarja. Az a legjobb, aki legjobban tud szeretni, aki meg tud bocsájtani, aki uralkodni tud önmagán. A szentek ilyenek voltak, a Szentlélekkel, Jézussal együtt ezt meg tudták tenni. Úgy is mondjuk, hogy Isten teszi ezt vagy azt velem. Szuperhőssé akar nevelni bennünket – keresztényekké, szentekké. Legyünk ilyen szentmórosok!

      A homíliát követő könyörgések, melyeket „szentmóros” diákok olvastak fel, többek között tartalmazták reményünket, hogy mindig jó főpapokról gondoskodik számunkra az Úr, a pásztorok fejedelme. Pétert, az első pápát is emlegetve könyörögtünk Ferenc pápánkért. Kértük, hogy mindig legyen igényünk a lelki táplálék iránt, és hogy ne engedje Jézus elveszni azokat, akikért a vérét ontotta.

     A szentmise után precíz beosztás szerint tartalmas programokra sorakoztak az osztályközösségek, a kicsik Szent Mór napjához hasonlóan megismerkedhettek egyházmegyénk történelmi értékeivel, kincseivel, látnivalóival. Filmklub és beszélgetés résztvevői lehettek, és különböző – pl. középkorral foglalkozó – előadásokat hallgathattak.

KÉPGALÉRIA
a szentmiséről Gyöngyösi István fotóiból