08
MáJ
2023

Gimnáziumi ballagás a Szent Mórban

Gimnáziumi ballagás a Szent Mór Gimnáziumban

12.-es diákjaink középiskolás hétköznapjai május 5-én véget értek. Az utolsó osztályfőnöki órára érkező ballagókat feldíszített kapu, folyosók, terem várta, majd közösen, énekelve, dobszóval kísérve vonultunk át a Székesegyházba. Az út mentén sorfalat álltak a gimnazisták, sőt az óvodások, alsósok, felsősök is.

Az ünnepi szentmisére érkező, ünneplő 12.-eseket Kovács József atya várta, ő celebrálta a szentmisét, majd az ünnepélyen is megtisztelt bennünket jelenlétével.

Az ünnepség különösen is megható, bensőséges hangulatú volt. A közösség ereje kézzel tapintható, Nagy Andrea igazgató asszony is ezt fogalmazta meg ünnepi beszédében:

„Az egyén, ahogy a kifejezés is magában hordozza: egy Én, egy személy, melynek cselekedeteit és szándékait a saját érdekeinek képviselete mozgatja. A közösség működésének mozgatórugója a társas kapcsolatokban rejlik, és abban az érett gondolkodásban, mely által képessé váltatok saját önös érdekeiteket a közösségé alá rendelni. Ebben rejlik többek között a „Mórosság”: a közösségben, mely figyel, támogat, felemel, imádkozik érted…”

Az ünnepélyen cselló kvartettet hallhattunk Csányiné Imre Zsuzsanna és tanítványai ír áldást adtak elő. A 12.-eseket Bocz Benedek képviselte, József Attila versét mondta el, majd Csonka Ádám személyes hangvételű beszéddel búcsúzott. A 11.-esek ajándékaként Müller Albert orgonán játszotta Bach egy művét, majd Ambrus Ágnes szólt a ballagókhoz. A kórus a 12.-es tagokkal kibővítve énekelte el Bárdos Boldogasszony c. feldolgozását.

Az igazgató asszony idén is átadta a könyvjutalmakat, ezt követően a Szent Mór-díj arany fokozatát Kovács Klára és Csonka Ádám, ezüst fokozatát Rónai Virág és Tiringer András, bronz fokozatát Horváth Kristóf vehette át. A Máltai Szeretetszolgálat regionális vezetője Horváth Réka karitatív szolgálatát köszönte meg. Kiemelkedő közösségi munkáért Benkő Luca részesült Morus-díjban.

Az eseményről készült fényképek hamarosan elérhetőek lesznek.