17
FEBR
2021

Hamvazószerda – ünnepi szentmise

Péter atya által celebrált ünnepi szentmisével kezdődött a nagyböjt, amelyen ezúttal az 1. 7. és 8. évfolyam tanulói vettek részt.

Vetítés híján éneklap segítségével jutott el a dalok szövege a diákokhoz és tanárokhoz. Zeneileg igen értékes a hamvazószerdára kijelölt zsoltárok anyaga; pl. az Introitus:

A hamvazószerdai liturgia szerint a mise bűnbánati része helyett a prédikáció után került sor a hamu megszentelésére, és a hamvazkodásra. Az érintkezés elkerülése végett most egy pici hamut szórtak a fejünkre, a megszokott homlokra rajzolt kereszt helyett.

Péter atya nagyböjtre hangoló gondolatait idézzük.

Nagyböjt: küzdelem a Jó-ért a pusztában

Kedves testvérem! Most minden kicsit más, mint máskor, de Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindig, így most is hív bennünket egy zarándokútra húsvét ünnepe felé.

A nagyböjt ószövetségi képe a pusztai vándorlás: Isten kiszabadítja népét Egyiptomból, de még a pusztában vannak, ahol nincs víz, ennivaló, vadállatok jöhetnek… Szóval minek is hozott ki az Isten Egyiptomból? Ott legalább volt tető a fejünk felett, volt mit enni?!

Sokszor így vagyunk a bűneinkkel, az életünkkel: az Isten ki akar mozdítani valami megszokottból, amiről talán tudjuk is, hogy nem jó, de aztán hogyan tovább? Ott vagyok a pusztában… de ez lehetőség is felfedezni, hogy az Úr gondoskodik rólunk (vö.: manna, fürjek, víz a sziklából). Sokszor persze nem úgy, ahogyan mi gondolnánk vagy elképzeltük!

Húsvétra készülünk, amikor megünnepeljük Jézusnak a halál, a gonosz feletti győzelmét, hogy minden más tapasztalat ellenére, VÉGÜL A JÓ GYŐZ. Ez a Jó pedig maga az Isten. Nagyböjt a pusztai vándorlás küzdelme, ahol még nem látjuk a végső győzelmet, de mégis Őt/a Jót akarjuk választani.

Ő KIVEZET AZ „EGYIPTOMAINKBÓL” (BŰNÖK, ROSSZ SZOKÁSOK…) AMIK FOGVA TARTANAK MINKET ÉS ÁTVEZET A PUSZTÁN: A BETEGSÉG, A KARANTÉN, A CSALÁDI VITÁK ÉS VESZEKEDÉSEK, AZ ONLINE OKTATÁS… PUSZTÁJÁN!

Mindennek befogadásában segítenek a Nagyböjt gyakorlatai:

Böjt: Lemondok valamiről, kifejezve ezzel és tudatosítva magamban, hogy nem önmagában ebből van ez életem, örömöm, mert ez is Isten ajándéka, hogy van, hogy használhatom. (TV, számítógépes játék, facebook, Instagram, csoki, cukor vagy az étel és ital általában…) A böjt erős fegyver a bűn ellen, mert pont tudatosan az ellenkezőjét teszem: nem elégítem ki a pillanatnyi vágyamat, igényemet. Tudok egy kicsit éhes, kicsit üres maradni, hogy Isten úgy töltse be ezt az ürességet, ahogyan Ő akarja.

Imádság: Itt megnyílok az Isten, a Jó számára, hogy egyre inkább Őt tudjam választani, hogy egyre inkább Hozzá legyek hasonló. Mert akkor leszek boldog, ha mint Isten képmása, valóban Hozzá hasonlóvá válok, abból az egyszerű okból, hogy Ő ilyennek teremtett, így tudok jól működni. Ehhez élő kapcsolatban kell lenni Vele az imádságban.

Alamizsna: Bár ezt a szót már nem igen használjuk a hétköznapokban, de lényege nagyon is fontos. Ha találkoztam az Istennel, helyet teremtettem számára a böjt és lemondások által, találkoztam szeretetével az imában, az életem eseményeiben, akkor ezt tovább is kell adnom a szeretet cselekedeteiben. Miközben ezt teszem, szintén átélhetek valamit az Ő szeretetéből, jóságából a „jót tenni jó” tapasztalta által.

SZÓVAL: LEGYETEK JÓK, MERT TUDTOK, ÉS MERT JÓNAK LENNI JÓ.

KÉPGALÉRIA