14
JAN
2020

Igazgatói tájékoztató – 01.14

Kedves Szülők!

Januári programjainkhoz kapcsolódóan a következő információkat szeretném megosztani Önökkel:

Az elmúlt hét eseményei között:

 • 10.g osztály tanulói Budapesten vettek részt színházi előadáson, iskolai támogatással.
 • A Lázár Ervin program keretében január 7-én A padlás c. színházi előadáson vettek részt az 5. osztályos tanulóink.
 • Pénteki napon a leendő elsős gyermekeket a zene birodalmába kalauzoltuk iskolanyitogató programunkon. Ennek keretében Művészeti Iskolánk pedagógusai és növendékei különböző hangszerekkel (cselló, hegedű, trombita) ismertették meg a gyerekeket, ritmizáló mondókákkal, énekekkel és tánccal zárták a találkozót.
 • Szintén január 10-én tartottuk a 8. osztályosok számára szervezett utolsó felvételi előkészítőnket, melyen a humán blokkban interaktív, a diákokat bevonásra ösztönző feladatokat próbálhattak ki a tanulók, a reál keretében pedig fizikai és kémiai kísérleteket végeztek, többek között a gőzgép működésének modelljét demonstrálták.
 • Január 10-én osztálybuli keretében bent alvós osztályprogramot tartott a 7.a osztály.
 • Január 11-én TLC vizsgahelyszínként nyelvvizsga zajlott az intézményben angol és német nyelvekből.

Következő hetek programjai:

 • Folytatódik az EFOP-3.3.2-16-2016-00109 Élményóra a Zsolnay Kulturális Negyedben című foglalkozás sorozatunk. A 6.-7.-8. és 9. osztályos kerámia- és festészet műhelyes gyermekek a Derkó ’19 Pécs kiállításra kaptak meghívást.
 • Január 15-én délután a 9. évfolyamos természettudományos orientációs diákok a PTE TTK Földrajzi Intézetében a vulkanológia témakörében mélyülhetnek el dr. Czigány Szabolcs, a Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék docense által.
 • Január 16-án, csütörtökön a 12.g osztály szülői számára tartunk szülői értekezletet, melynek fókuszában a továbbtanulás és az érettségi áll.
 • Ebédbefizetés pótnapja: január 16-án (7,30-15,00).
 • Január 18-án, szombaton 10 órától kerül sor a 8. osztályosok központi írásbeli felvételijére magyar nyelvből és matematikából. A felvételit abban az intézményben kell megírni a 8-osoknak, amely iskolát a dec. 6-ig leadott írásbelire szóló jelentkezési lapon megjelölt a továbbtanuló gyermek.

https://szentmor.hu/2020/01/09/a-gimnaziumi-irasbeli-es-szobeli-felvetelivel-kapcsolatos-informaciok/


https://szentmor.hu/beiskolazas-2/

 • Január 21-22-én kerül sor a jegyzáró értekezletekre, január 24-e az első félév vége. A félévi értesítők kiosztására az ezt követő héten kerül sor.
 • Az állatkerti múzeumpedagógia következő foglalkozásaira január 20-án, 21-én és 23-án kerül sor.
 • Január 21-én a Vegyeskar fellép az Irgalmasok templomában a Tüke díjátadás ünnepségén.
 • Január 23-án Szoros Szülői Kör következő ülésére kerül sor 17 órától.
 • 12-es diákjaink számára próba érettségit tartunk január 27-28-29-i napokon (magyar, történelem és idegen nyelv tárgyakból).
 • Zajlanak a január 31-i Egészség- és 24 órás sportnap szervezési előkészületei. A délelőtt folyamán számtalan külsős szakember (többek között a PTE ÁOK, PTE ETK, Katasztrófavédelem, iskolaorvos képviselői) meghívásával a baleset megelőzés, sebkötözés, újraélesztés, egészséges táplálkozás és életmód témáiban szerezhetnek gyakorlati jártasságot a diákok, életkoruknak megfelelően. Az egészségtudatosság jegyében a nap 2. felében folytatólagosan kerül sor a 24 órás sportnapra. Részletekről és a szülők meccsekbe való bekapcsolódásáról később tájékoztatjuk Önöket.
 • A január 31-i sportnap lebonyolításában kérjük azon szülők segítségét, akik a program orvosi jelenlétét 1-2 órára (beosztás, vagy vállalás alapján) elvállalnák. Nagy segítséget jelentene ez a pedagógusok számára! A Sportnap részletes programja a mellékletben található.
 • Ehhez a naphoz kapcsolódva hirdetjük, hogy várjuk szülők és volt Szent Móros diákok jelentkezését a sportnapi bajnokságokon való részvételre. Jelentkezési szándékaikat a tesiszentmor@gmail.com e-mail címre várjuk.
 • Szintén szervezés alatt a Szülők-Nevelők bálja, melyet február 14-én, pénteken 19 órától tartunk a Baranya Megyei Közgyűlés Dísztermében. Tombolatárgy felajánlásaikat kérjük, hogy a felajánló nevének feltüntetésével az alsós tanáriban, ill. a Papnövelde épületében az igazgató-helyettesi irodában adják le. A bál részleteiről külön tájékoztatást küldünk a Szülőknek.

  Egyéb, tájékoztató jellegű információk:
 • Hangszercsere program keretében került beszerzésre a Művészeti Iskolai hangszeres képzés megtámogatására a következő hangszerek sora: gyermekfuvolák, gyerekszaxofonok, tenorkürt, tuba, csellószett, pianínó, xilofon, cintányérszett, valamint kiegészítő alkatrészek pótlása és hangszerek javítása történt. Mindez 6,5 millió ft értékben.
 • Ezen kívül folyamatosan bővítjük a Papnövelde utcai épület wifi-hálózatának eszközellátottságát.
 • Elkészült az iskolai könyvtár galériaszintjének polcrendszere, mely így a könyvtári állomány kulturált elhelyezését biztosítja.

Nagy Andrea

igazgató