03
áPR
2019

Keresztelési szentmise a Belvárosi Templomban

Az alsósok örömteli ünnepen vehettek részt 2019. április 3-án, amikor három társuk a keresztség szentségében részesülhetett. A katekumenek (Orosz Odett, Kósik Noel, Varró Márk) hosszú előkészítő szakasz zárásaként kaphatták meg a szentmisét celebráló Péter atyától a keresztséget. Szüleik és keresztszüleik is együtt imádkozhattak velünk ezen a szép eseményen.

A harmadikosok által imádkozott egyetemes könyörgések a következők voltak:

 1. Istenem!
  Köszönjük, hogy Odettet, Noelt és Márkot a keresztségben gyermekeiddé fogadtad! Kérünk, segítsd őket, hogy egész életükben Téged kövessenek!
  Hallgass meg, Uram!
 2. Mennyei Atyánk!
  Odett, Noel és Márk szüleiért és keresztszüleiért imádkozunk Hozzád. Kérünk, add kegyelmed, hogy személyes példájukkal vezessék gyermekeiket a keresztény életben!
  Hallgass meg, Uram!
 3. Urunk!
  Hálát adunk Neked saját keresztségünkért is. Kérünk, légy velünk mindennapjainkban, hogy a bűnnek ellentmondva, megőrizzük megszentelő kegyelmedet.
  Hallgass meg, Uram!
 4. Jézusunk!
  Közeledik első szentáldozásunk napja. Kérünk, segíts minket, hogy testileg-lelkileg felkészülve találkozhassunk Veled!
  Hallgass meg, Uram!
 5. Mennyei Atyánk!
  Kérünk, add kegyelmed, hogy nagyböjti elhatározásainkban kitartóak legyünk, és egyre jobbá váljunk!
  Hallgass meg, Uram!
 6. Szűz Mária! Égi Édesanyánk!
  Légy mindig mellettünk, segíts, hogy akár tanulunk, akár játszunk, mindent Szent Fiad dicsőségére tegyünk!
  Hallgass meg!

A szép énekek, zsoltárok gyönyörű közös éneklése is méltó volt az ünnepi alkalomhoz. A következő énekeket szólaltattuk meg:

Bevonulás: Mint a szép hűvös patakra (ÉE. 208)

Zsoltár: Irgalmas a mi Urunk…
Traktus: Áldunk Téged…

Felajánlás: Örvendezzünk, jertek  (Ho. 257. 1. 3. 4. versszak)

Áldozás: A Kenyér, amelyet én adok (ÉE. 540)

Égből szállott szent kenyér (Ho. 114)

Kivonulás: Az Úristent magasztalom (ÉE. 190)

A mise végén Péter atya még egyszer felhívta a figyelmet arra, hogy van minek örüljünk,
hiszen római katolikus egyházunk 3 új taggal bővült a mai keresztelés által.

KÉPGALÉRIA
Gyöngyösi István fotóiból