29
MáRC
2018

Misztériumjáték a Pécsi Székesegyházban

A nagyhét hétfőjén „Misztériumjátékra” hívta a Szent Mór Óvoda nevelőtestülete az óvoda családjait a Pécsi Székesegyházba. Az óvodából késő délután szülők, gyermekek, nevelők együtt indultak a templomba, ahol Kajtár Edvárd atya fogadta a közösséget. Közös éneklés után együtt kísérték Jézust a szenvedésének útján. A templomot végigjárva, megismerkedtek a gyermekek azokkal az emberekkel, akik segítették, kísérték az úton Jézust. Fiatal cserkészek jelenítették meg Veronikát, Máriát, Simont, Júdást, Jézust sirató népet. Minden állomáson hallhattak Edvárd atyától a segítőszándék, a szeretet fontosságáról.  A gyermekeket és felnőtteket a szereplők példája nyomán emlékeztette ezen tulajdonságok fontosságára. A közösség, és szeretet jelképeként a gyermekek összekapaszkodhattak barátaikkal, megölelhették szüleiket, a keresztre tett kezükkel ígéretet tettek egymás segítésére. Az altemplom lejáratához érve, Jézus eltűnt a gyermekek szeme elől, letakarva sírba tették. Itt fogalmazták meg a gyermekek, ha nem is látjuk, jelen van a templomban, szívünkben, életünkben. Ezután az oltárhoz gyűlt össze a közösség, ahol közös imádság, éneklés után a gyermekek elhelyezték Jézusnak hozott ajándékaikat, virágokat, szíveket, amelyeken a nagyböjti időben összegyűjtött jócselekedeteik jelképei jelentek meg.

A beszámolót írta: Tomposné Kovács Edit

KÉPGALÉRIA
Juhos Szilvia fotóiból