30
MáRC
2019

Nagyböjti lelkinap

Nagyböjti lelkinapunkat március 29-én tartottuk.

1 – 9. évfolyamig közös misén vettünk részt a Székesegyházban, melyet iskolánk püspöki biztosa, Lápossy Péter atya celebrált.

Elmondta, hogy mennyire különleges ez a szentmise, ahol 4 szentség is előtérbe kerül:

  1. Keresztelésre készülő katekumeneink egyik előkészítő állomása ez a szentmise
  2. Bérmálkozásra készülő 9. évfolyamos tanulóinkkal közösen imádkozhatunk
  3. A szokásos áldoztatás különlegessége, hogy 2 tanulónk
    most veheti először magához az Oltáriszentséget
  4. A gyóntatófülkében pedig a bűnbánat szentségét gyakorolhatjuk


A szentmise zenei szolgálatát a Kicsinyek Kórusa látta el, amelyet ezúton is szeretnénk megköszönni mindnyájuknak.

A délelőtt folyamán az alsósok közül minden osztály keresztúton vett a Kálvária dombon. A csodálatos helyet nem művészeti előadásként, hanem a szenvedéstörténet állomásainak imádságos végigjárásaként éltük át. Végigénekeltük a keresztúti ének mind a 14 állomására írt versszakát, imádkoztunk, ill. az osztályközösségeinkre vonatkozó legfontosabb kéréseinket is elmondtuk könyörgés formájában. Annyira szép volt a hely, az idő, a virágzó fák látványa, hogy szinte a húsvét örömét sugallta előzetesen az ott járóknak.

A Hunyadi úti kápolnában is jártak a délelőtt folyamán a gyerekek, ahol Jézus szenvedéstörténetének mozzanatait a művészet eszközeivel és közös énekléssel próbáltuk átélni, megérteni. Kiindulásul Munkácsy Mihály festőművész Trilógiáját vetítettük ki, és néhány szóval elemezve, magyarázva oda illő énekekkel egészítettük ki a látnivalót.

Igen megdöbbentő zenehallgatásban is részünk volt, amikor a Jézus Krisztus Szupersztár c. rock operából Jézus keresztre feszítését, és halála előtti utolsó mondatait hallgattuk a nem túl visszafogott drámaisággal megfogalmazott zenei eszközök segítségével. Hallhattuk a szegeket beverő kalapácsok hangját, a gúnyolódók károgását, majd Jézus szavait:

„Bocsáss meg nekik, Uram, mert nem tudják, mit cselekszenek!”

„Én Uram, miért hagytál el engem?”

„Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet…”

Ehhez egy hagyományos népéneket kapcsoltunk, főleg azért, hogy elhangozzék a következő rész: „Aki téged meg nem szán, ó Jézus, a keresztfán.” (Keresztények, sírjatok – Hozsanna 71.)

Mintegy megnyugtatásul csodálatosan simult a felzaklatott lelkünkhöz Bach: János passiójából a Ruth wohl… kezdetű,  a zenetörténet legszebb dallamát tartalmazó részlet.

Bach korálfeldolgozását énekeltük ezután;  A fényes Istenarcot kezdettel (Hozsanna 61.)

Szűz Mária fájdalmára is felhívta a figyelmet a program utolsó népéneke, a csodálatos középkori szekvenciából született „Áll a gyötrött Istenanyja” (Hozsanna 65.)

A gyerekek a fennmaradó időben kézműveskedhettek, színezhettek a nagyböjti és a húsvéti gondolatok jegyében készült alapanyagok felhasználásával tanítójuk vezetésével az osztályteremben.

Úgy érzem, hogy méltó megünneplése és átélése volt a nagyböjti időszaknak ez a lelkinap, melyen a gyerekek példás fegyelemmel és aktivitással vettek részt.

Gyöngyösi István

KÉPGALÉRIA