05
MáRC
2021

Péter atya gondolatai

Szorongatott helyzet és lelki küzdelem

Mondogatjuk egy ideje, hogy kiderül még mi lesz, hogyan alakul a helyzet, milyen intézkedések lesznek. Nos hát, kiderült, hogy beborult! Várjuk, hogy végre lassan normalizálódjon az élet, erre még jobban bezárnak minket… Tavasszal talán még voltak diákok, akik örültek a helyzetnek, de most – azt hiszem – már nincs nagyon ilyen.

A vírus veszélyes, ezt halljuk eleget. De kimondva, kimondatlanul érezzük, hogy más veszély is fenyeget minket. Még nem is tudjuk felmérni, hogy az egyedüllét, a találkozások, közös programok, ünnepek hiánya, a virtuális térben töltött órák, milyen lelki sebeket okoznak bennünk, mennyire rombolnak bennünket belülről. Nehogy továbbadjuk a fertőzést! … De akkor most féljek a másiktól? a testvéremtől?! …

Sokat hallunk a vírus elleni küzdelemről is. Fontos az emberi igyekezet is, szabályok betartása, de én most egy lelki harcra hívok mindenkit. Vegyük fel a harcot a helyzet lelki következményeivel! Nem lehet nem észre venni, hogy az egészben van valami ördögi is. A Gonosz célja pont ez mindig: megingatni a bizalmunkat Isten jóságában és gondviselésében és elszakítani bennünket egymástól és Istentől. Ez ellen tudatosan kell küzdenünk! Ez szellemi harc, vagyis az ellenség nem egy politikai párt, nem gazdasági csoportok, nem a vírustagadók, nem a vakcina-ellenesek, nem a mindenkit beoltani akarók… Az ellenség az ember ősellensége, aki már a teremtéskor félrevezetett minket, és aki azóta is el akar szakítani bennünket létünk Forrásától. Ne hagyjuk neki!

Nem vagyunk egyedül a harcban! Az Úr harcol értünk! És ott vagyunk egymásnak is, ezért is hívok újra mindenkit az imára egymásért, az általam megfogalmazott imával vagy bármi más módon.

Nyilván most lehet ésszerű indoka annak, hogy valaki nem megy el a templomba, például idős, beteg hozzátartozója védelmében vagy saját veszélyeztetettsége miatt, de nagyon örülök a Püspöki Konferencia döntésének, hogy most nem zárnak be a templomok. Ez is jele lehet hitünknek, hogy az emberi igyekezeten túl elsősorban Isten kezében tudjuk biztonságban az életünket.

(Aki saját maga vagy szerettei védelmében most nem vesz részt Szentmisén, annak van lehetősége az otthoni Szentírásolvasás, imádság vagy egy miseközvetítésbe való bekapcsolódás által megszentelni az Úr napját.)

Szeretettel és imával:

Péter a.