10
áPR
2022

Szent Mór-keresztek

Az idei nagyböjtben meghirdetésre került a felsősök körében egy verseny, melyhez a diákoknak számos, keresztet ábrázoló színezőt kellett élettel megtölteniük. A kereszt, azontúl, hogy Jézus szenvedésére és áldozatára emlékeztet bennünket, magában hordozza a húsvéti ünnep lényegét is: a feltámadást, ami reményként él bennünk minden botlásunk után. A több héten át tartó színezés eredményét a péntek reggeli kápolnán ismerték meg a versenyzők, akik mindegyike apró jutalomban részesült, a legtöbb keresztet benyújtó, illetve a legszebben kivitelező diákok pedig különdíjat kaptak. Az alkotások az intézmény hittanos faliújságján kerültek kiállításra.