28
OKT
2018

Szent Mór napi események

Iskolánk névadója; Pécs első magyar, szentéletű püspökének ünnepén méltó megemlékezéseket, eseményeket rendeztünk minden korosztály számára. Nem beszélve arról a csodáról, hogy vadonatúj sportcsarnokunk  ünnepélyes felavatása és átadása is ezen a napon került sorra.

Október 25-én reggel az alsósok számára a Papnövelde úti kápolnában Lápossy Péter atya, iskolánk püspöki biztosa celebrált szentmisét. A Kicsinyek Kórusa vezetésével szépen szólt az ének, a 4. évf. pedig szépen szolgált mind a könyörgésben, mind a ministrálásban. Az „interaktív” prédikációban kedves megemlékezéssel próbált az atya Szent Mór korára és kortársaira utalni.

Az alsó házban folytatódott a program. A kápolnában hagyományos rendezvény keretében került sor a Soós Andrea emlékére szervezett Szentírás olvasásra. Osztályonként 2 – 2 tanuló olvasott az ambónál, előtte néhány mondattal bevezetve és indokolva, miért éppen az adott rész került kiválasztásra. Mindegyikük nagyon ügyes volt, amelyet a hittantanárok emléklapokkal jutalmaztak.

A nagyteremben „Szent Mór ábrázolások Gyöngyösi István fotóin” címmel az 1-2. évfolyamosok láthattak színes előadást – elsősorban a most felújítás alatt álló Szent Mór kápolnáról, Székely Bertalan festményeiről, a Bazilika és a Pálos-Lyceum templom egyéb Szent Mór ábrázolásairól. Mindez kitűnő lehetőség volt arra, hogy a szent püspök életének legendáira, fontos mozzanataira is utaljunk. Hatalmas értékeink mind művészeti, mind lelki szempontból alkalmasak arra, hogy megtanuljuk kincseinket észrevenni, értékelni, és a bennük rejlő követendő példát felismerni.

A Szent Mór legendák mozzanatait rajzos tablókészítés formájában bonyolították a továbbiakban az alsós osztályközösségek tagjai.

A felsőben és a gimnáziumban október 26-án rendeztük meg – forgószínpadszerű megoldással – a Szent Mór projektnapot.

Minden osztály végigjárta a különböző munkaközösségek által szervezett helyszíneket. A tematika alapján természettudományos, humán, hittan és művészeti témakörökben zajlottak a foglalkozások, ahol az adott tanárok mindig számítottak a tanulók aktivitására, érdeklődésére, kreativitására.

A központi téma mindegyik helyszínen Szent Mór kora volt, így az egykori pécsi püspök életét egy jól felépített kitekintéssel tudták belehelyezni a XI. század milliőjébe.

Vetélkedők, érdekes feladatok, technikai ügyeskedések, hittudományi ismeretek, éneklés, rajzolás, festés során sikerült mindegyik osztályközösséggel eljutni a kitűzött célhoz, a kor megismerésén keresztül Szent Mór példaértékű szentségének és nagyságának átéléséhez.

Külön említendő, hogy a középkori egyházi művészetek és zene nagy segítség volt a kor atmoszférájának megteremtésében.

Vetítésre kerültek – elsősorban a középkori Magyarország legértékesebb, máig is megmaradt templomépítészeti emlékei és falfestményei. A kolostori élet, az imaórák ismertetése után pedig mindegyik csoportban sor került a Szent Mór laudes éneklésére.

Mivel ez egy gyönyörűen felépített gregorián énekes imaóra –  bevezetővel, himnusszal, antifonákkal; akár egész délelőtt foglalkozhattunk volna vele. Viszont a rendelkezésre álló időben minden csoport a lehetőségeit kihasználva tudott elmélyülni az aktív éneklésben. A kézzel írott kódexek, a notáció története, az iníciálék csodálatos világa már épp, hogy csak egy-egy pillanatra villant fel színes fotóösszeállítás segítségével a zenei foglalkozások végén.

A nagyok az előtte lévő napon ünnepélyes keretek között átadott sportcsarnokot a délután folyamán vehették birtokba, és nagyszabású sportjátékok keretében örvendezhettek annak, hogy iskolánk immár büszkén állhat sorba a sporthagyományokkal már rendelkező egyéb intézmények közé.

KÉPGALÉRIA
Széles Edit és Gyöngyösi István fotóiból:

ALSÓS ESEMÉNYEK

FELSŐS ÉS GIMNAZISTA PROGRAMOK

SPORTNAP 
Porvay Dávid fotói