26
AUG
2020

Tanévkezdő információk

Kedves Szülők!

Bízva abban, hogy a nyári időszak minden család számára hozott pihenési, feltöltődési lehetőséget a digitális oktatás kihívásait követően, szeretettel köszöntöm Önöket. Az új tanévre készülve a következő hasznos információkat kívánom megosztani Önökkel:

– Az EMMI a 2020/21-es tanév szervezésével kapcsolatban a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó Intézkedési tervet adott ki. Az abban foglaltakat figyelembe véve, a Fenntartóval történt egyeztetések alapján a Szent Mór Iskolaközpont 2020/21-es tanévnyitóját a következőképpen szervezzük:

Tanévnyitó szentmisénket hagyományaink szerint a Székesegyházban tartjuk, 2020. augusztus 31-én, 16.30 órakor. Részben a Székesegyház felújítása miatti korlátozó befogadókapacitás, részben a járványügyi készenlét biztonsági intézkedéseinek betartása miatt a jelenlévők létszáma behatárolt. Ebből következően nem tudjuk minden osztályunk és a szülők számára korlátlanul biztosítani a részvétel lehetőségét. Az évnyitó szentmisén kötelezően részt vevő tanulóink köre: 1., 5., 9. és 12. évfolyamok tanulói. (A kicsiknél, természetesen számítunk a szülő jelenlétére, gyermeke kísérésére.) Többi tanulóink felvételről követhetik az évnyitó szentmisét és ünnepséget. E vonatkozásban kérjük megértésüket!

Az Intézkedési terv alapján egymás egészségének biztosítása érdekében a következőkre hívom fel a szülők figyelmét:

– A tanév során a tanórák ideje alatt folyamatosan zajlik az iskolaépületben a mosdók, öltözők, ajtókilincsek fertőtlenítése, a fertőtlenítő kézmosók feltöltése.

– Kérjük, Önök is hívják fel gyermekeik figyelmét a hatékony és rendszeres kézmosás szükségességére, a gyerekek egymás közti fizikai kontaktusainak kerülésére.

– A gyermek viselhet maszkot az intézményben, de nem kötelező.

– A felsős és gimnazista tanulók a sportcsarnok öltözőit a következő rend szerint kell, hogy használják: 1., 3., 5., 7. órai testnevelés esetén az első emeleti öltözőben öltöznek, 2., 4., 6., 8. órai testnevelés esetén a földszinti öltözőben. A köztes időben a takarító fertőtlenítő takarítást végez.

– Gyermek csak abban az esetben jöhet óvodába, iskolába, ha teljesen egészséges. Betegség tüneteit mutató gyermeket hazaküldjük az iskolából – szülővel, vagy önállóan – gyermek életkorának függvényében, a szülő értesítését követően.

– Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az oktatás általános és középiskolánkban nem digitális formában, és nem hibrid verzióban történik. Amennyiben a gyermek egészséges, úgy iskolalátogatási kötelezettségének eleget kell tennie!

– A sűrűbb kontaktusok elkerülése céljából a szülői értekezletek rendje is módosul: a szülők iskolai jelenlétével szervezzük a szülői értekezletet az 1., 5., 9. és 12. évfolyamos tanulóink szülei számára. Ezek időpontjáról az osztályfőnök tájékoztatják Önöket. A többi évfolyamnak online, vagy kör e-mailes szülői értekezleten biztosítjuk az információ áramlását. A kapcsolatot ezekben az esetekben is az osztályfőnökök veszik fel Önökkel.

– A tanulók reggeli kápolnázása az osztályteremben kerül megtartásra, az iskolába érkezés rendje nem változik.

– A tanulók szentmiséken való részvétele jelen helyzetben módosul: havonta egy osztálymisét tartunk a felsős és gimnáziumi diákoknak, órarendi keretben. A 7.15-ös kezdésű reggeli szentmisék az Intézkedési terv regnálása idején nem kerülnek megtartásra. Az alsósok esetében a szentmisék rendje nem változik. Az egyházi ünnepekhez kapcsolódó szentmiséink rendje szintén nem változik!

– Külföldi útról hazatérő gyermek esetén a szülő köteles gyermeke iskolába érkezése előtt értesíteni az osztályfőnököt, hogy mely országból érkeztek haza. Magas kockázatú országból hazaérkező tanuló két hetet házi karanténban köteles tölteni. Ebben az esetben a tanuló hiányzása igazolt hiányzásnak minősül.

 

A nyári szünetben számtalan fejlesztés, felújítás és eszközbeszerzés valósult meg intézményünkben. Az egyik legnagyobb várakozás megvalósulása a Szent Lőrinc Gondozóotthon új főzőkonyhájának indulása. Szeptembertől óvodásaink és az iskolások étkezését már az új konyha biztosítja. Az új szállító az étlap teljes megújulását hozza magával, Budai Péter séf által összeállított étlapok változatos ételei – reményeink szerint – megújulást hoznak a gyermekétkeztetésben. A változással párhuzamosan a saját tálalókonyhánk is megújul: teljesen új evőeszközök, étkészletek, poharak, tálalóedények beszerzésére, melegítőpult beépítésére került sor. Az új szállító új számlázási program alkalmazását jelenti az ebédbefizetésben, így az első hónapokban szülőnek és intézménynek is meg kell szoknia/tanulnia az új rendszert. A főzőkonyha indulásával rövid időn belül a két főfogás közül való választás lehetőségét fogjuk tudni kínálni a felsős és gimnazista tanulóinknak. Ennek részleteiről az étkeztetés beindulását követően tájékoztatjuk Önöket.

– A nyár folyamán a Hunyadi 9. épületében két-két termet összenyitottunk, melyekben a leendő elsőseinket várjuk, komfortosabb, nagyobb tereket biztosítva számukra.

– Teljeskörű felújításra került a belső épületszárny két rajzterme (víz, villany, vizesblokkok, nyílászárók cseréje, padlóburkolat cseréje), mely így már a képzősök számára minden igényt ki tud szolgálni.

– Szintén teljes körűen újul meg az alsósok tornaterme: öltözők, szertárak átalakítására, vezetékek, burkolatok cseréjére kerül sor.

– Javításra került a napközis terem vizesedési problémája.

– A tisztasági festéseket mindkét épületegyüttesünkben elvégezték a kollégák a nyár folyamán.

– A Papnöveldében a tanév végére elkészültek a folyosói padok, melyek a földszinten és az első emeleten adnak várakozási lehetőséget mindkét szárnyon.

– A Koncertterem épületében külön funkcionalitást biztosítva zárhatóvá tettük a zenésztermek előtti kis folyosót, valamint a könyvtárat.

– Eszközbeszerzés keretében – a meglévő LEGO robotjaink mellé – 5 darab új LEGO robotot vásároltunk az informatika oktatás és az informatika orientáció megtámogatására.

– Hangszercsere program keretében egy nagyértékű zongora beszerzésére került sor.

– Mázolási, javítási munkálatok zajlottak mindegyik épületünkben.

– Mindegyik épületünkben megtörténtek a nagytakarítások és a fertőtlenítő takarítások is.

 

Az új tanévre minden családnak sok erőt, jó egészséget kívánok, a tanév eredményes megvalósításához együttműködő segítségüket és az esetleges váratlan helyzetek fogadásához türelmüket kérem.

Üdvözlettel:

Nagy Andrea

igazgató