13
JúN
2020

Történelemhez készült famunkák

Közreadó:
Sterner Dániel
 Kelemen Lőrinc (5.b) történelem órára készített saját kezű famunkái

Ókori görögökhöz: trójai faló

Középkori hadviseléshez: ostromtorony

Árpád-házi királyokhoz: Szent István és Szent László a Képes Krónika alapján