22
DEC
2018

Ünnep ünnep után…

A 2018-as év utolsó munkanapját ünnepléssel töltöttük.

A reggeli kápolnai ima lényeges mozzanata volt, hogy a jelképes Szent Család a hosszú szálláskeresési időszak után megérkezett a kápolna oltárára, az adventi koszorú mellé.

Ezután kezdődött egyszerre két helyszínen is a Magyar Népdal Ünnepe keretében szervezett osztályéneklési bemutató. Az egész iskolát átfogó rendezvényen magyar népdalcsokrokat szólaltattak meg osztályközösségeink, sok csoport karácsonyi összeállítást választott arra, hogy megörvezdeztesse vele saját magát és az őket meghallgató közönséget. Néhány csapat gyönyörű nevezési lapot is készített, díszített, rajzolt, varrt – kinek mire tellett. A következőkben felsoroljuk azokat az osztályokat, amelyekről kép ill. hangfelvétel készült. Az Mp3 feliratokra kattintva az adott szereplés hangfelvétele is megszólaltatható.

Az osztályok szereplése előtt közös énekléssel indítottuk mindegyik találkozót. Páratlanul sokszínű és értékes dalanyaggal büszkélkedhet népünk a karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatban is, főleg ezen gyönyszemek megszólaltatására került sor.

Pásztotok, keljünk fel – Mp3

Vígan zengjetek citorák – Mp3

1.a) osztály

1.b) osztály

2.a) osztály

2.b) osztály

3.a) osztály

3.b) osztály – Mp3

3.c) osztály – Mp3

4.a) osztály – Mp3

4.b) osztály – Mp3

4.c) osztály – Mp3

6.a) osztály – Mp3

6.b) osztály – Mp3

7.a) osztály

7.b) osztály

7.c) osztály – Mp3

A népdalünnep után zajlottak az osztálykarácsonyok, ahol ima, ének és az ajándékozás volt a program.

Délután a tanárok is megtartották szokásos karácsonyi összejövetelüket a díszteremben. Nagy Andrea intézményvezető köszöntötte az aktív és a nyugdíjas dolgozókat. Irodalmi ajándék gyanánt felolvasta Wass Albert: Az én titok-karácsonyom című megindító írását.

A hangulat megteremtését szolgálta a rövid filmvetítés, amely az elmúlt tél Pécsett és környékén készült fotóiból állt, mialatt Vivaldi 4 évszak c. művének téli – largo – tételét hallhattuk. (YouTube – Mp4)

A szokásos közös éneklés sem maradhatott el. Két betlehemes népdal és egy angol karácsonyi ének került idén sorra,  kamarazenekari kísérettel. Mindhárom itt meg is hallgatható:

Szíves gazda házadra – Mp3

Szíves házigazda – Mp3

Ma három angyal ringat el – Mp3

A Pécsi Egyházmegye főpásztora, dr. Udvardy György megyéspüspök úr is rendszeres résztvevője összejövetelünknek. Közös örömeinket emlegetve kezdte beszédét, amely az iskola idei nagy fejlesztésére és annak folytatására utalt. Köszönte a tanárok áldozatos és ötletes munkáját, amellyel az építkezéssel kapcsolatos gondokat kezelni tudták. Lelki mondanivalóját Szent Pál Rómaiakhoz írt levelének részletére alapozta, mely szerint  „A remény nem csal meg, mert Isten a Szentlélek által kiárasztotta az ő szeretetét.” Karácsonynak is ez az üzenete. Visszavonhatatlan jelet adott a kisded születésében. Az ember javát akarja, benső szeretetének végérvényes jelét adja.  S a remény nem csal meg bennünket. Ez a mi erőforrásunk. Jézus meghal majd azért, hogy nekünk életet adjon.

Már hagyomány, hogy Sándorné Kiss Gabriella verset szaval, idén sem csalatkoztunk; egy rendkívül szuggesztív előadásban hallhattunk egy különleges verset:

KI MOSSA KI A VILÁG SZENNYESÉT
(Nagy Lászlónak)

ki tartja ébren a csillagok tüzét
halakat ki ad az óceánnak
ki sarjasztja a rétek dús füvét
és az erdőkben ki nevel fákat

hegyeket ki emel porból és kőből
ki fest színeket a szivárványra
koszorút ki fon akáctövisből
a föld sebhelyes vérző homlokára

ki tanít hinni és szeretni egymást
ki súg az alvók fülébe álmot
szitkoló szájból ki old fel átkot

égő szemmel félőn vagy haragvást
a kígyók fejét ki tapossa szét
s ki mossa ki a világ szennyesét

Ezután Papp Ágoston zongorajátékában gyönyörködhettünk.

Rahmanyinov: Prelude No. 24 in D flat major. Grave – Mp3 

Már mindenki várta a szokásos vidám perceket is, amelyről Helstáb Ákos, Pintér Ábel, Papp Ágoston és Józsi Dániel gondoskodtak. A téma az irodai hangulat, ahol vendégek, szülők, telefonálók teszik változatossá az iskolatitkár és az intézmény vezetőségének életét.

Ezután az étkezőben koccintás, ajándékátadás, agapé és beszélgetési lehetőség várta a tantestület tagjait.

KÉPGALÉRIA
az osztályéneklési bemutatóról