02
SZEPT
2018

„Veni Sancte” – Évnyitó püspöki mise és ünnepély

Veni Sancte Spiritus – Jöjj Szentlélek!

Szeptember 2-án, vasárnap délelőtt dr. Udvardy György megyéspüspök úr vezette be új elsőseinket a Székesegyházba, hogy együtt ünnepeljük az évkezdést.

Az ünnepélyes szentmisére zsúfolásig megtöltötte a templomot a sok-sok diák, tanár, szülő, vendég, és együtt imádkoztunk azért, hogy az új tanévben is a Szentlélek vezesse lépteinket.

„Teremtő lélek, jöjj közénk” – kezdte az éneket Kovács Szilárd orgonaművész és az „Együttnevelők Kórusa”, amelyben tanárok, diákok, szülők, barátok és barátnők alkottak csoportot Stauróczky Balázs vezetésével azért, hogy méltó vezetéssel szóljon a közös ének. Ordináriumként az Angyalok miséje csendült fel, és a népénekeken kívül a kórus két zeneszámmal is közreműködött; nevezetesen Saint-Saëns: Tollite hostias és Mozart: Ave verum c. műveket is előadták. A karnagy felhívását alátámasztó, szervező e-mail-ben írt aktuális gondolatai:

Szeretnénk, ha az énekszolgálatot a szülők és tanárok látnák el. Ennek szimbolikus jelentése a következő:

  • A szülő bocsájtja útjára gyermekét az iskolai év kezdetén, elkíséri első útjára, a tanévnyitó szentmisére.
  • Talán az év elején kell leginkább a szülő támogatása, bátorítása, és példája.
  • A szülő aktívan ott áll a gyermeke mögött az ő iskolai életében (mint a Bazilikában a karzaton)


    A bevonulás után püspöki köszöntő hangzott el, amelynek szép alapgondolata az volt, hogy „Biztos, hogy a Szentlélek új ajándékokat akar nekünk adni.”

A püspök úr homíliáját a szentmise szentírási részleteihez aktualizálva azzal kezdte, hogy mindnyájunknak tanítványi lelkületre van szükségünk. Akarjunk tanítványok lenni  –  szülők, a lelkipásztor, a pedagógusok és a tanulók egyaránt. Az olvasmány arra buzdít bennünket, hogy a felénk szóló szavakat fogadjuk be, hallgassuk meg. A parancsok jók! Aki a parancsot adja, ő jó. Ezért tehát a parancs megtartása a jó szolgálata. Bölcsességgel és okossággal jár azok megtartása. Szeretnénk az ismereteket és a bölcsességeket megismerni, megtanulni. Szeretnénk, ha bölcsességre, jó cselekvésre vezetne bennünket. Éljétek is azt, amit meghallottatok. Mit ér az a tudás, amely az életünket nem formálja, nem alakítja. Néha úgy tűnik, hogy szükség van valami iskolai tudásra, és külön  az élettel kapcsolatos gondolkodásra. Ez nem külön dolog.  A törvényeket, parancsokat  meg kell tartani. Van-e olyan isten, amely olyan közel áll övéihez, mint a mi Istenünk? Aki a fejlődést, a jót adja. Szülők, pedagógusok együttes erőfeszítése kívánatos. Az együttlét keretein belül közelít bennünket egymáshoz Isten. A Jakab-levél lényege; hogy minden jó ajándék felülről van. Isten lelke. Hívjuk a Szentlélek segítségét! A Szentlélek működjön bennünk, adja az ötletet, inspirációt, erőt, bátorságot, lelkesítő gondolatokat, Isten szeretetét. Itt keressük a megújulást, és meg is kapja, aki tanul. A nehézségekben is Isten lelke segít bennünket. Pontosan fogjuk tudni, mit jelent szülőnek, pedagógusnak lenni. Nincs olyan nevelési szisztéma, amelyben minden könnyű. Felkészülve meg kell felelnünk a világ kihívásainak, az életnek. Az emberséghez, növekedéshez, erőfeszítéshez, bizalomhoz erőt ad. Nem tudjuk, milyen lesz a jövő. De szeretnénk, ha emberhez méltó lenne életünk. Mindenki a saját állapotbeli kötelességeinek, felelősségének megfelelően és örömmel tegye a dolgát! Belülről formálja Isten az embert, erről szólt az evangélium. A külső formák sokszor üressé válnak. A belső élet Istennel kapcsolatban zajló életre irányít. Egyházhoz, Krisztus közösségéhez való tartozáshoz segít. Képes alakítani tanári, osztály, egyéb kapcsolatokat. Hisszük, hogy minden találkozás ebben a szövetségben lehetséges. Ehhez kérjük a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását is. Mária kegyképe már ott van az iskolánk lépcsőházában. Kérjük, fohászkodjunk, imádkozzunk hozzá naponta. Boldog Brenner János közbenjárását is kérjük, akinek ereklyéje itt most ki van állítva. Kérjük a hivatásokért való közbenjárását, kérjük, hogy boldog emberek tudjunk lenni. János atya minden képén mosolyog, pedig tudta, hogy a vértanúság vár rá.


Köszönet a kedves szülőknek a bizalomért, hogy ránk bízták féltett kincsüket, gyermeküket. Köszönet a pedagógusoknak, hogy ezt a bizalmat igyekeznek megszolgálni. Krisztus mellett dönteni a Szentlélek segít. Mert fejlődnünk, növekednünk kell – hisszük, hogy a növekedésünk Istenben van. Legyünk készen a Szentlélek ajándékaira a megszokás, a szürke hétköznapok időszakában is!

A szentmise végén elénekelve a hagyományos Boldogasszony, anyánk kezdetű dalt, újra püspök úr vette át a szót. Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az egyházmegye mindent megtesz azért, hogy egyre jobb körülmények között, egyre korszerűbb iskolában tanulhassunk. A nagy terv megvalósult, a tornacsarnok nemsokára birtokba vehető, és Szent Mór napjára az egész iskola megújulását ünneplő összejövetelt tervezünk. Szót ejtett a személyi változásokról is:

  • Nagy Norbert atya – volt püspöki biztos munkáját elismeréssel és köszönettel emlegetve új püspöki biztosként bemutatta Lápossy Péter atyát, akinek nagyon örül közösségünk, és büszke rá, hiszen ő nem olyan túl régen még a Szent Mór Iskolaközpont növendéke volt.
  • Gyetvainé Szenczi Erika igazgatónőnk megbízatása lejárt, így új igazgató bemutatására került sor Nagy Andrea személyében.

Ezután információkat és évnyitó gondolatokat hallhattunk Nagy Andrea igazgatónőtől, aki az intézményünkkel kapcsolatban nagyon felkészülten és sok várakozással, tervvel kezdi munkáját.

Nagy Andrea igazgatónő kedvesen köszöntött mindenkit, majd a tanítványokhoz intézte első gondolatait: Még frissek a nyári élmények, és bizonyára mindenki más-más várakozással éli meg a mai napot.

Ovisokat külön köszönti, és együtt várjuk, hogy ők is rövidesen iskolások legyenek.

Elsőseinkhez szólva említi, hogy nagy nap ez, hiszen ez az első iskolai tanévnyitójuk. Elsőként léptek be most közénk iskolásként. Megérti, ha izgalommal várják, milyen lesz az élet az iskolában. Mi is kíváncsiak vagyunk rátok, milyenek lesztek, mi érdekel benneteket? Megsúgja, hogy nem kell félni az iskolától, igéri, hogy sok vidámság vár rájuk. Kívánja, hogy érezzék jól magukat nálunk.

A kilencedikes diákokkal kapcsolatban a „déjà vu” élményt említi. Középiskolásként fogják folytatni nálunk munkájukat. Fontos lesz a  viselkedés, elkötelezettség, képesség kibontakoztatása. Előre haladás – nem lesz nehézségek és küzdelmek nélküli, de mindig lesz, aki támogat, terelget, felemel és simogat benneteket. Család, tanárok, hitoktatók – mellettetek állnak – a Szent Mór egy közösség.

Személyes kitérőként arról mesél, hogy júniusban minden tanárral beszélgetett, és sokszor előkerült az a téma, hogy mitől érezzük magunkat „móros”-nak? Összefogás, együttműködés, segítség, megértés, szeretet, elfogadás, bátorítás, bizalom, biztonság. Ezek voltak a leggyakoribb kifejezések, melyek iskolánkat megtöltik élettel és értékkel. Évvégén például a pakoláskor is megtapasztalhattuk, hogy  bárki szívesen segített. Az iskola működésében a szülői támogatások, a pedagógusok összefogása, a nyári programok szervezése – igazi Szent Móros értékek.

A végzős diákokhoz szólva megérti, hogy  valószínűleg ők élik meg leginkább vegyes érzelmekkel ezt a napot. Hosszú évek után véglegesen meg fog változni életük. Szülőktől, idősebb testvérektől, sokaktól hallhatják, hogy semmi sem lesz ezután már úgy, mint eddig. Szívvel és értelemmel tudjátok megélni ezt az időszakot. A tanév végén megkezditek felnőtt életeteket, de mi itt leszünk, hogy legyen hová visszatérnetek. Nem fogjuk hajtogatni, hogy tanulj, szedd össze magad, mert érettségizned kell! Mindenben támogatunk képességeitek kibontakoztatásában. Bizalommal fordulhattok hozzánk, pedagógusokhoz, vagy a lelki vezetőhöz.

A szülőket – maga is szülőként – megszólítva megállapítja, hogy nem könnyű iskolás gyermek szülőjének lenni. Fokozatosan el kell engedni a gyereket, el kell fogadnunk az önállósodást. Tudjuk, hogy el is botolhatnak, de fel fognak állni. Iskolánkhoz fűződő bizalmat köszöni. A gyermek értékek vonalán történő nevelése semmi mással nem pótolható. A személyiségfejlődés odafigyelést és támogatást igényel. Minket bíztak meg, hogy megtanítsuk őket az ismeretekre és a jó és a rossz megkülönböztetésére. Neveléshez minden erőforrás rendelkezésre áll – tanáraink, egyházmegye, püspök úr támogatása.

Ezután a lehetőségeinkről beszélve a fejlesztési koncepció megvalósulását említi; az álom fokozatosan beteljesül. Holnap belépve tapasztaljátok a változást, felépült a közel 1000 m2-es sportcsarnok. Felújításra került az összes tanterem. Lesz 4 természettudományos terem, új vizesblokkok, megújult Bagolyvár, új székek, egyéb eszközök, 20 interaktív tábla. Ezek után nem mérhető iskolánk színvonala a többi városi intézményéhez – korszerűbb lesz!

Megható és szép része volt az ünnepnek, amikor Gyetvai Erika a köszönet szavait és virágcsokrot vehetett át az új igazgatónőtől és a püspök úrtól, szűnni nem akaró tapsvihar kíséretében.

Végül – elhangzott a bűvös mondat, mellyel igazgatónőnk a 2018/19-es tanévet megnyitotta. Ezt követően elénekeltük a Magyar Himnuszt, így  méltón záródott az új tanév első fontos közös eseménye.

KÉPGALÉRIA
Gyöngyösi István fotóiból